Meklēšana pēc automobiļa

Diska uzgriežņu pieskrūvēšana

Riteņa montāža ir nozīmīgs posms, lai ievērotu automobiļa drošības prasības. Riteņa nomaiņas instrukciju atradīsiet sava automobiļa rokasgrāmatā.

Kad skrūvējat uzgriežņus, svarīgi pārliecināties par to tīrību. Tos nedrīkst klāt netīrumi vai akmeņi, kas traucētu tos ieskrūvēt vai bloķētu vītnes.

Ar roku pieskrūvējiet uzgriežņus, taču ne līdz galam. Tiklīdz uzgriežņi ir savā vietā, izmantojiet krusta vai uzgriežņu atslēgu, lai pabeigtu pieskrūvēšanu, vienlaikus ievērojot norādīto pieskrūvēšanas kārtību (atkarīga no uzgriežņu skaita):


Ja neievērosiet norādīto kārtību, disks var bojāt automobili, jo nebūs pareizi piestiprināts pie ass.

Lai pieskrūvētu uzgriežņus, nav nepieciešams krusta vai uzgriežņu atslēgu griezt ar visu ķermeņa svaru! Ja uzgriežņus skrūvēsiet pārāk spēcīgi, sabojāsiet ass vītnes. Ņemiet vērā, ka ass labošana ir ārkārtīgi dārga.

Kad uzgriežņi pieskrūvēti, varat mierīgu prātu turpināt ceļu. Tomēr būtu vēlams no jauna pārbaudīt uzgriežņu stāvokli pēc 50 līdz 100 km. Braukšanas laikā radītās vibrācijas uzgriežņus var nedaudz atskrūvēt.


LiveChat
Messenger