Vispārīgie pārdošanas nosacījumi


Mūsu vispārējie pārdošanas nosacījumi ir paredzēti, lai sniegtu jums lielāku izpratni par jūsu kā klienta tiesībām; lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk sniegto informāciju.


Šie Pārdošanas noteikumi paredz nosacījumus, kas attiecas uz uzņēmuma AD TYRES INTERNATIONAL SLU preču pirkšanu - turpmāk tekstā saukti par "AD TYRES INTERNATIONAL SLU" vai "Company", kas reģistrēta saskaņā ar Andoras tiesību aktiem un reģistrēta ar Adrese Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD 500 Andorra la Vella Andorā ar kapitāla 100 000 EUR ar reģistrācijas numuru NRT: L-711448-M Ierakstīšanas datums: 30/05/2016 Tirdzniecības reģistrācijas birojā.
Jebkura privātpersona vai uzņēmējsabiedrība, kas veic pirkumu Sabiedrības interneta vietnē, turpmāk tiks dēvēta par "Klientu" vai "Pircējs".
Šie Vispārīgie pārdošanas noteikumi ir nolīgums starp AD TYRES INTERNATIONAL SLU un Klientu.


Ievads

Mājas lapa www.riepulideris.lv ir brīvi pieejama visiem. Tas ir izveidots, lai pārdotu riepas, riteņus un sniega ķēdes privātpersonām un uzņēmumiem. Detalizētu šo produktu aprakstu var atrast tīmekļa vietnē.


1. Priekšmets

Šie Vispārīgie Noteikumi nosaka Sabiedrības un Klienta tiesības un pienākumus saistībā ar Sabiedrības piedāvāto produktu pirkšanu tiešsaistē. Klientam ir jāatsaucas uz Vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem, kas atrodami tīmekļa vietnē Klienta apstiprinātā pasūtījuma brīdī.


2. Vispārīgie noteikumi

Pašreizējie Vispārīgie pārdošanas nosacījumi attiecas uz visu produktu pārdošanu, izmantojot Sabiedrības vietni, izmantojot Klienta mājas lapu ar šiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un tādējādi noslēdzot vienošanos ar Sabiedrību. Sabiedrība patur tiesības mainīt pašreizējos Vispārējos pārdošanas nosacījumus, jebkurā brīdī publicējot jaunu versiju. Piemērotie Vispārīgie pārdošanas noteikumi ir tādi, kas publicēti tīmekļa vietnē pasūtījuma samaksas brīdī.

Vispārīgie pārdošanas noteikumi ir atrodami šādā adresē: https://www.riepulideris.lv/visparigie-pardosanas-nosacijumi

Sabiedrība nodrošina, ka visiem pasūtījumiem, kas ievietoti tīmekļa vietnē, ir apstiprināšanas iespēja pirms pasūtījuma ievietošanas. Klients paziņo, ka ir pilnībā izlasījis un akceptējis spēkā esošos Vispārējos pārdošanas nosacījumus.

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Klients paziņo, ka ir pilnīgi tiesīgs pārstāvēt privātpersonu vai uzņēmēju, par kuru viņš darbojas. Sabiedrības reģistrētā informācija ir visu darījumu apliecinājums, ja vien nav pierādīts citādi.

Visas pretenzijas jānosūta Klientu apkalpotājam. AD TYRES INTERNATIONAL SLU komerciālais pakalpojums nevar apstrādāt prasības.

Klients var atvērt pēcpārdošanas biļeti attiecīgajā kārtībā, pieslēdzoties viņa kontam Sabiedrības interneta vietnē. Tāpat ir iespējams sazināties ar Klientu apkalpošanu, noklikšķinot šeit: https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona


3. Cena

Produktu cena mūsu mājas lapā ir norādīta eiro ar visiem iekļautajiem nodokļiem un ir detalizēti norādīta paša produkta lapā.

Saskaņā ar šā likuma 16.pantu uz jebkuru rīkojumu attiecas Andoras tiesību akti. Šie pasūtījumi tiek uzskatīti par apstrādātiem teritorijā, kurā reģistrēta AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Rezultātā produktiem piemērojamās cenas var ietvert arī Andoras valsts atlīdzību par vides aizsardzību.

Ja Latvijas iestādes pārveido PVN, Sabiedrība attiecīgi pielāgo produktu cenas.

Iepirkuma cenu brīdī iepirkšanās grozā tiek parādīti eiro visi iekļautie nodokļi.

Produktu cena mainās vairākas reizes dienā. Mājas lapā redzamās cenas var mainīt jebkurā laikā un bez brīdinājuma. Tomēr šādas izmaiņas neietekmēs pasūtījumus, kurus Klients jau ir iesniedzis pirms izmaiņām.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU piekrīt piemērot cenu, kas norādīta tīmekļa vietnē pasūtījuma apstiprināšanas brīdī. Telekomunikāciju izmaksas, kas nepieciešamas, lai piekļūtu AD TYRES INTERNATIONAL SLU tīmekļa vietnei, maksā Klients. Tas pats attiecas arī uz nosūtīšanas izmaksām.


4. Produkti

Produkta īpašības un cenu Klients var apskatīt Sabiedrības tīmekĜa vietnē.

Noteiktai informācijai, piemēram, produktu attēliem vai informācijai, kas parādīta kvalitātes un veiktspējas novērtējuma etiķetēs, nav līguma noteikumu; AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar uzņemties atbildību, ja pasūtītais produkts vai informācija par tā kvalitātes un veiktspējas novērtējuma etiķeti atšķiras no tīmekļa vietnē attēlotā attēla.

DOT attiecas uz riepas izgatavošanas datumu. Tas ir četrciparu skaitlis, kas norāda ražošanas datumu nedēļā un gadā. Visas riepas, kas ražotas mazāk nekā pirms 36 mēnešiem, tiek uzskatītas par jaunām. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar pieprasīt prasību par riepām, kas ražotas pēdējo 36 mēnešu laikā.

Klients apliecina, ka ir informēts par nosūtīšanas cenām, maksājumiem un piegādes nosacījumiem.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU apbalvo klienta rīkojumu pieejamības robežās. Gadījumā, ja kādam produktam nav noliktavā, AD TYRES INTERNATIONAL SLU informēs par to Klientu.

Pēc tam pasūtījuma informācija tiek nosūtīta Klientam angļu valodā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, tādējādi izveidojot līgumu starp Sabiedrību un Klientu. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Klientam tiek nosūtīts kopsavilkums un apstiprinājums.

Katrā mūsu tīmekļa vietnē esošajā attēlā ir norādīts, ka attēli nav līgumiski. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar tikt saukta pie atbildības, ja pasūtītais produkts atšķiras no attēlā redzamā attēla.

Izņemot īpašus nosacījumus, tālāk norādītās tiesības ir tikai fiziskajai personai, kas paraksta pasūtījumu (vai norādītās e-pasta adreses īpašnieks).

Saskaņā ar juridiskajiem noteikumiem attiecībā uz neatbilstībām un slēptiem defektiem, AD TYRES INTERNATIONAL SLU atdod vai apmaina nepareizus vai neatbilstošus izstrādājumus pasūtījumos.

Kompensāciju var pieprasīt, izmantojot šādas metodes:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU saviem līdzekļiem organizē produktu ar trūkumiem atpakaļ un piekrīt pilnībā atlīdzināt Klientam 10 darba dienu laikā, sākot no brīža, kad produkts tiek nogādāts noliktavā. Pilnīga atlīdzība ir atkarīga no ekspertīzes rezultātiem, un to var apstrādāt, ja novērtējums atklāj Klientam labvēlīgu defektu.

Kompensācija vienmēr tiks apstrādāta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kāds bija pasūtījums (bankas karte, bankas pārskaitījums utt.).

Pastāv gadījums, ka daži ražotāji pārdod savu produktu ar citu zīmolu. Tas attiecas, piemēram, uz riepām Maxxis un Cheng Shin un CST, kas ir trīs zīmoli, kurus ražo viens un tas pats uzņēmums: Cheng Shin / CST. Tas attiecas arī uz zīmoliem Mitas un Sava. Šīs riepas ražo viens un tas pats uzņēmums, un tādēļ tās ir vienādas kvalitātes un veiktspējas. AD TYRES INTERNATIONAL SLU iepriekš nevar zināt, kādu riepu zīmolu piegādās kādas no šīm marku riepām.

Ja Klients nolemj atdot riepu, tad atpakaļ nosūtīšanas maksa ir pilnībā jāmaksā viņam / viņai.

Ja AD TYRES INTERNATIONAL SLU organizē produktu atdošanu, atgriešanās piegādes maksa ir 25 € par vienību, ja priekšmetu (-s) vākšanu veic profesionāls pārvadātājs.

Klients var nolemt atdot preces pašas savus izdevumus. Šajā gadījumā Klientam ir jāprasa AD TYRES INTERNATIONAL SLU derīga atgriešanās adrese, un viņa atlīdzība būs pilnīgi viņa atbildība. AD TYRES INTERNATIONAL SLU sniegs Klientam atpakaļ dokumentu, kas jāpievieno sūtījumam (-iem). AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar tikt saukta pie atbildības par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem atpakaļbrauciena laikā. Klients saņems pilnu kompensāciju 10 darba dienu laikā no brīža, kad produkts tiek nogādāts noliktavā.

Kompensācija vienmēr tiek apstrādāta, izmantojot to pašu maksājuma veidu kā pasūtījums (bankas karte, bankas pārskaitījums utt.).


5. Īpašumtiesību rezervēšana

Produkti paliek AD TYRES INTERNATIONAL SLU īpašumā līdz pilnīgai cenas samaksai.

Ja klients ir bloķējis vai atguvis maksājumu, AD TYRES INTERNATIONAL SLU var, pieprasot ierakstītu vēstuli, pieprasīt produktu atdošanu Klienta rēķina, līdz tas pilnībā tiek atmaksāts.


6. Piegādes noteikumi

Piegāde parasti notiek no 2 līdz 8 darba dienām. Mēs nevaram garantēt piegādes laikus. Tas gadās, ka sūtījums tiek aizkavēts transporta vai satiksmes negadījumu dēļ. Piegādes termiņš ir noteikts 30 dienas pēc maksājuma saņemšanas. Pabeidzot šo termiņu, Klientam var atmaksāt, vienkārši pieprasot atcelt viņa pasūtījumu.

Ja piegādes adrese ir uzstādīšanas centrs, Klienta pienākums ir tieši sazināties ar šo uzstādīšanas centru, lai veiktu tikšanos un pārbaudītu pieejamību.

Piegādes maksa tiek piedāvāta divu identisku preču pasūtījuma gadījumā.

Gadījumā, ja tiek pasūtīts viens priekšmets (automašīnu riepas, riepas), kuģniecības maksa jāmaksā Klientam, ja vien pasūtījums neattiecas uz motociklu riepām vai atsevišķos gadījumos, kad tiek piedāvāta kuģniecības maksa, lai iegādātos vismaz vienu riepu.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU piekrīt piegādāt produktus uz Klienta piegādes adresi pasūtījuma ievietošanas laikā.

Ja pasūtījumā ir vairāki dažādi priekšmeti, iespējams, ka šie dažādie priekšmeti netiek piegādāti tajā pašā dienā, tādēļ šajās lietās klients nevar pieņemt nekādu pretenziju.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar tikt saukta pie atbildības, ja Klients ir iesniedzis nepilnīgu vai nepareizu piegādes adresi, kas pēc tam izraisa to, ka nav iespējams piegādāt produktus. Tādā gadījumā atgriešanās maksa 25 € apmērā par sūtījuma vienību pilnībā tiks iekasēta no Klienta.

Ja klients nav klāt, kad notiek piegāde, Klientam ir jāsazinās ar pārvadātāju, kas atbild par viņa sūtījumu, lai organizētu jaunu piegādes datumu vai iegūtu depo adresi, kurā pārvadātājs uzglabā Klienta sūtījumu.

Ja Klients nepildīs iepriekš minētās darbības, pakalpojums 10 darba dienu laikā tiks nosūtīts uz AD TYRES INTERNATIONAL SLU noliktavu, un atgriešanās kuģniecības maksa tiks iekasēta no Klienta. Atgriežot preces uz noliktavu, atmaksa tiks apstrādāta Klientam, atskaitot nosūtīšanas komisijas maksu 25 € apmērā par sūtījuma vienību.

Viss produkta zaudējums vai bojājums ir atbildīgs no Klienta no brīža, kad Klients piekrīt produkta piegādei.

Klientam ir jāinformē pārvadātājs par visiem rakstiskajiem jautājumiem piegādes laikā vai jānorāda piegādes atteikums, norādot iemeslu.

Klientam ir jāpārbauda piegādātā produkta stāvoklis un atbilstība piegādes brīdī gan gadījumā, ja piegāde notiek mājas adresē, gan arī montāžas centrā.

Ja piegādātais produkts neatbilst pasūtītajam priekšmetam vai sūtījums tiek piegādāts bojāts, Klientam ir jāatsaka piegāde. Pēc tam klients par to nekavējoties jāinformē AD TYRES INTERNATIONAL SLU, sazinoties ar Sabiedrības klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot biļešu pārdošanas sistēmu, vai nosūtot faksu vai vēstuli (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD 500 Andorra la Vella, Andora) .

AD TYRES INTERNATIONAL SLU neatņems jau esošos vai lietotos priekšmetus.

Gadījumā, ja klients apstrīd piegādes parakstu, prasība tiks iesniegta pārvadātājam. Klientam tiek nosūtīts Klienta bez uzņemšanas sertifikāts, kurš Klientam jānosūta atpakaļ datumā un jāparaksta, lai varētu iesniegt prasību pārvadātājam. Ja piegādes adrese notika montāžas centrā, Klientam ir jāprasa, lai uzstādīšanas centrs parakstītu sertifikātu.

Pieprasījuma izskatīšanas termiņš ir vismaz 10 darba dienas no prasības iesniegšanas dienas, un pārvades uzņēmuma saņemšanas atbilde var ilgt līdz 4 nedēļām. Šo termiņu nosaka pārvadātājs, AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar saukt pie atbildības par nekādu kavēšanos.

Ja Klients kā piegādes adresi izvēlas vienu no partnera fitnesa centru, viņš piekrīt, ka riepas ir uzstādītas izvēlētajā montāžas centrā. Montāžas cenas nosaka montāžas centrs, nevis AD TYRES INTERNATIONAL SLU, un Klientam ir jāpieņem šīs cenas. Ja Klients atsakās uzstādīt riepas montāžas centrā, kurā tika veikta pasūtījuma piegāde, montāžas centram ir tiesības pieprasīt no Klienta saprātīgu maksājuma summu par Klienta riepu uztveršanu un uzglabāšanu.

Sabiedrība nevar tikt saukta pie atbildības par uzstādīšanas, līdzsvarošanas vai citu servisu uzstādīšanas centru pakalpojumiem, kuros pasūtītājs ir pasūtījis riepas, jo montāžas centri nav nekādi saistīti ar Sabiedrību. Darījumu attiecības starp montāžas centru un Klientu ir atkarīgas no vienošanās starp montāžas centru un Klientu.

Informāciju par montāžas centriem, piemēram, darba laiku, cenām un pakalpojumiem, maksimālo izmēru montāžas izmēru utt., Nodrošina montāžas centri. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nevar uzņemties atbildību, ja tīmekļa vietnē izvietoto montāžas centru cenas vai atvēršanas laiks atšķiras no faktiskajām cenām vai darba laika. Klienta pienākums ir sazināties ar izvēlēto piegādes centru piegādei un pieprasīt cenas un pieejamību pirms pasūtījuma noformēšanas.

Šo informāciju var mainīt tīmekļa vietnē, nezinot AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Pieejamība un noformējums

Krājumi un cenas tiek automātiski mainītas vietnē vairākas reizes dienā. AD TYRES INTERNATIONAL SLU ievēros Klienta rīkojumu pieejamo krājumu robežās. Gadījumā, ja produkts nav pieejams, AD TYRES INTERNATIONAL SLU nekavējoties par to informē Klientu un pilnībā atlīdzina Klientam, izmantojot tādus pašus līdzekļus kā sākotnēji samaksāts pasūtījums.


8. Kontaktpersona

Mūsu klientu apkalpošanas dienests ir pieejams, izmantojot komerciālu jautājumu saziņas veidlapu vai biļešu sistēmas palīdzību jautājumos, kas saistīti ar pasūtījumu pēcpārdošanas pakalpojumiem.

Lai izveidotu savienojumu ar savu kontu, Klientam ir jāizmanto tā pati e-pasta adrese, ko viņš izmantoja pasūtījuma izvietošanas laikā, izmantojot pasūtījumā izvēlēto paroli.

Mūsu pēcpārdošanas pakalpojums ir atvērts no pulksten 08:00 līdz 16:00 (izņemot nedēļas nogales un svētku dienas).

Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai pievienotos mūsu komandai: https://www.riepulideris.lv/kontaktpersona


9. Pasūtījuma atcelšana

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ir iespēja pieprasīt pasūtījuma atcelšanu pēc maksājuma apstiprināšanas.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU piekrīt reaģēt uz atcelšanas pieprasījumiem un izpildīt šos pieprasījumus, bet nevar tikt atbildīgi, ja mēģinājums atcelšanas mēģinājums neizdodas. Kad preces tiek uzglabātas pārvadātājam, nav iespējams atcelt vai apturēt pasūtījuma piegādi.

Ja atcelšana ir apstiprināta, tad klients no Uzņēmuma saņem apstiprinājumu par to, un atmaksa tiek apstrādāta 10 darba dienu laikā ar tādu pašu maksājumu veidu, kā sākotnēji tika samaksāts pasūtījums

Gadījumā, ja rīkojumu nevar atcelt, Klientam ir iespēja noraidīt piegādi. Atgriežot preces AD TYRES INTERNATIONAL SLU noliktavā, kompensācija tiks apstrādāta, atskaitot nosūtīšanas komisijas maksu 25 € apmērā par sūtījuma vienību.

Ja klients pieņem piegādi, AD TYRES INTERNATIONAL SLU var organizēt produktu atdošanu. Šajā gadījumā atgriešanās kuģniecības maksa ir 25 € par vienību.

Klients var nolemt atdot preces pašas par saviem izdevumiem. Šajā gadījumā Klientam jāinformē AD TYRES INTERNATIONAL SLU, lai saņemtu atgriešanas adresi, kurā produkti jānosūta atpakaļ. Šajā gadījumā Klients uzņemas pilnu atbildību par transportu līdz brīdim, kad produkts ierodas AD TYRES INTERNATIONAL SLU noliktavā. Kompānija nevar būt atbildīga par zaudējumiem vai kaitējumu atgriešanās laikā. Kad produkts tiek atgriezts noliktavā, AD TYRES INTERNATIONAL SLU 10 darba dienu laikā veic pilnu kompensāciju.


10. Maksājums

Maksājums jāveic nekavējoties pēc pasūtījuma izvietošanas. Klients var norēķināties ar bankas karti, PayPal vai ar bankas pārskaitījumu.

Ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu, Klientam ir jānorāda maksājuma veidlapā norādītais pasūtījuma numurs. AD TYRES INTERNATIONAL SLU var identificēt pasūtījumu ar šo pasūtījuma numuru. Tiklīdz tiek parādīts maksājuma pārskaitījums (tas var ilgt līdz 72 stundām), pasūtījums tiek apstiprināts un produkts tiek nosūtīts Klientam.

Par to Klients saņems e-pasta apstiprinājumu.

Visām bankas iestādēm, kuras izsniedz ārpus Īrijas, jābūt starptautiskajām banku kartēm (Mastercard vai Visa). Nodrošināto tiešsaistes bankas karšu maksājumu veic pakalpojumu sniedzējs.

Visi maksājumu procesi starp atsevišķiem klientiem un HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT maksājumu sistēmu ir pilnībā šifrēti un aizsargāti. Maksājumam izmantotais protokols ir reģistrēts SSL elektroniskajā bankā (3D Secure protokols).

Visa informācija par pasūtījumu un bankas kartes numuru ir aizsargāta un neparādās internetā. Bankas kartes numurs nekad netiek drukāts uz jebkuru dokumentu, rēķinu vai citu papīru.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nezina banku karšu numurus. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sistēma nesaglabā bankas karšu numurus, kad maksājuma darījums tiek pārsūtīts bankai. Tādējādi neviens nevar piekļūt Klienta bankas karšu datiem, izmantojot informātiku vai iespiestus dokumentus. Drošības risks un Klienta bankas kartes numura iegūšana pirkuma darbības laikā AD TYRES INTERNATIONAL SLU tīmekļa vietnēs, izmantojot HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sistēmu, ir nulle.

Profesionālie klienti var veikt savus maksājumus ar bankas karti vai izmantojot AD TYRES INTERNATIONAL SLU automātisko debetēšanas sistēmu.

Klienta apstiprināts maksājuma darījums tiek nekavējoties atskaitīts no viņa konta. Saskaņā ar Monetārā un finanšu kodeksa L. 132-2. Pantu maksājumu apņemšanās ar bankas karti ir neatsaucama. Norādot savas bankas kartes informāciju maksājumu procesa laikā, klients pilnvaro AD TYRES INTERNATIONAL SLU norakstīt viņa karti ar summu, kas atbilst norādītajai cenai. Klients apliecina, ka viņš / viņa patiešām ir debetētās kartes likumīgais īpašnieks, un viņam / viņai ir tiesības izmantot šo karti. Ja tiek pieļauta kļūda vai nav iespējams noņemt karti, pasūtījums tiek nekavējoties atcelts.

Darbības, kas saistītas ar tālpārdošanas līgumu, veic AD TYRES INTERNATIONAL EU, kas atrodas 3. līmeņa komplektā Nr. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - uzņēmuma reģistrācijas numurs OC 1277.


10.1 Maksājums ar kredītkarti 3 reizes

Maksājuma iespēja 3 daļās ir pieejama saskaņā ar šādiem nosacījumiem (nav iekļauti pilnie riteņi).

Jūsu pasūtījuma kopējā summa Administratīvās izmaksas
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Ārvalstu kartes, ekskluzīvas izņemšanas kartes, kartes ar sistemātisku atļauju (Electron, Maestro, Cirrus ...) un e-kartiņas netiek pieņemtas.

Jūsu ikmēneša maksājumu apmaksa notiek ar kredītkarti vai tiešo debetu.

Trīs termiņi ir šādi:

 • Termiņš 1 : Jūsu pasūtījuma diena, 1/3 no pasūtījuma summas, ieskaitot apstrādes izmaksas.
 • Termiņš 2 : 30 dienas pēc pasūtījuma, 1/3 no pasūtījuma summas, ieskaitot apstrādes izmaksas.
 • Termiņš 3 : 60 dienas pēc pasūtījuma, 1/3 no pasūtījuma summas, ieskaitot apstrādes izmaksas.

Ja maksājums tiek noraidīts, mēs piešķiram jums 7 dienas, lai noregulētu jūsu situāciju bez nokavējuma procentiem, saglabājot tiesības izmantot jūsu "maksājumu iespējas". Pēc šī perioda beigām jūs zaudēsiet tiesības gūt labumu no "maksājumu iespējām", un visas summas būs nekavējoties jāmaksā. Maksājuma kavējuma procenti tiks aprēķināti no pasūtījuma datuma līdz ECB likmei, pieskaitot 10 punktus bez iepriekšēja brīdinājuma.


11. Atteikuma tiesības

Klientam ir atteikuma tiesības, ka viņš var izmantot bez jebkāda iemesla un nemaksājot soda naudas - izņemot atgriešanās piegādes nodevu samaksu - 14 dienu laikā, sākot ar dienu, kad saņemtas preces, kas pasūtītas mājas lapa.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam 14 dienu laikā no attiecīgās preces saņemšanas jāpaziņo Sabiedrībai rakstveidā skaidri formulētā paziņojumā. Klients var atvērt biļeti attiecīgajā pasūtījumā, lai sazinātos ar pēcpārdošanas pakalpojumu vai nosūtītu faksu vai vēstuli (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD 500 Andorra la Vella, Andora).

Izmantojot atteikuma tiesības, Klients sedz visas preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, pilnībā atmaksājot tikai iegādātā produkta cenu un nosūtīšanas izmaksas.

Uzņēmums nevar noņemt jebkuru aprīkotu riteni, izņemot gadījumus, ja piegāde ir atteikta pārvadāšanas laikā radītā bojājuma dēļ.

Produkti ir jānodod to oriģinālajā iepakojumā neizmantotā un nekaitīgā veidā.

Atpakaļ nosūtīšanas maksa vienmēr tiek atskaitīta no pasūtījuma galīgās atmaksas.

Produktus var atgriezt, izmantojot šādus veidus:

 • AD TYRES INTERNATIONAL SLU var organizēt preces atdošanu un pēc tam atmaksāt Klientam ne ilgāk kā 15 dienas no preces saņemšanas dienas noliktavā, atņemot atpakaļ nosūtīšanas maksu 25 € / vienība (par katru piegādāto riepu, ritenis vai ķēde)
  Ja vienums ir uzstādīts vai izmantots, kompensācija netiek apstrādāta.
 • Klients var nolemt atdot preces pašas par saviem izdevumiem. Šādā gadījumā Klientam vispirms jāinformē AD TYRES INTERNATIONAL SLU, lai saņemtu atgriešanas adresi, kurā preces jānosūta atpakaļ. Šajā gadījumā Klients uzņemas pilnu atbildību par transportu līdz brīdim, kad produkts ierodas AD TYRES INTERNATIONAL SLU noliktavā. Kompānija nevar būt atbildīga par zaudējumiem vai kaitējumu atgriešanās laikā. Kad produkts tiek atgriezts noliktavā, AD TYES INTERNATIONAL SLU pārstrādā pilnu kompensāciju.
  Klients vienmēr tiks atlīdzināts, izmantojot tādus pašus līdzekļus kā rīkojums: bankas karte, PayPal vai bankas pārskaitījums.
  Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu, tiks pieprasīta Klienta bankas informācija.

12. Garantijas

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ir juridisks pienākums nodrošināt garantijas juridiskajām prasībām un slēptiem defektiem.

Klients dod labumu no garantijas divu gadu laikā, skaitot no piegādes dienas. Viņš / viņa var izvēlēties saņemt aizstājēju vai atlīdzināt; nomaiņa ir atkarīga no pieejamības. Klients ir tiesīgs pieprasīt riepas ekspertīzi, ja viņš / viņa konstatē kļūdu.

Šī riepa tiks obligāti nosūtīta atpakaļ ražotājam ekspertu vērtējumam. Atgriešanās transports ir AD TYRES INTERNATIONAL SLU atbildība.

Ekspertu vērtējums var ilgt vairākus mēnešus (vismaz 3 mēnešus). Šajā periodā Sabiedrība nevar nosūtīt Klientam nomaiņu vai atdot to bez ekspertīzes rezultātiem.

Pēc ekspertīzes veikšanas Klients saņems ekspertīzes ziņojumu, kurā viņš informēs par rezultātu. Pēc rezultātu saņemšanas nevar ņemt vērā nevienu prasību.

Ja eksperta novērtējums atklāj kļūdu, tad Klients tiek atmaksāts, citādi Sabiedrībai būs jāuzrāda Klientam rēķins par novērtējumu, kas ir 35 € par riepu.

Klients tiks atmaksāts, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kā pasūtījums tika samaksāts.

Ja ekspertīzes rezultāts ir negatīvs, attiecīgā riepa tiks vai nu iznīcināta, vai atdota Klientam.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU garantē visiem saviem klientiem, ka produkti atbilst Eiropas tiesību aktiem un ir apstiprināti braukšanai pa ceļu (izņemot gadījumus, kad tīmekļa vietnē ir norādīts citādi, piemēram, quad riepām).

Klientam ir jāpārliecinās, vai iegādātās riepas un diski atbilst viņa / viņas transportlīdzekļa ražotāja aprakstam.

Klientam jāievēro ražotāja apraksts un ieteikumi attiecībā uz transportlīdzekļa drošību un drošību, jo īpaši attiecībā uz riepu un disku izmēriem, gaisa spiedienu un riepu spiedienu, kā arī riepu uzstādīšanas un glabāšanas apstākļiem.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nekādā gadījumā nav atbildīga par Klienta izvēli, iegādājoties produktu, par nepareizu uzglabāšanu vai par produkta izmantošanu nepareizos apstākļos. Klientam ir jāpārliecinās, vai pasūtītie produkti ir savietojami ar viņa transportlīdzekli un atbilst ražotāja aprakstam un ieteikumam.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas riepu vai riepu normāla nodiluma dēļ, vai sekas, ko izraisījusi produktu nepareiza izmantošana vai produktu pasliktināšanās nolaidības dēļ.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nesniedz papildu garantiju, izņemot juridiskās atbilstības juridiskās garantijas un slēptos defektus.

Sabiedrība nevar tikt saukta pie atbildības par uzstādīšanas, līdzsvarošanas vai citu servisu uzstādīšanas centru pakalpojumiem, kuros pasūtītājs ir pasūtījis riepas, jo montāžas centri nav nekādi saistīti ar Sabiedrību. Darījumu attiecības starp montāžas centru un Klientu ir atkarīgas no vienošanās starp montāžas centru un Klientu.


13. Intelektuālā īpašuma tiesības

Visu informāciju, kas saistīta ar intelektuālā īpašuma tiesībām, piemēram, zīmoliem, produktiem, domēnu vārdiem, attēliem, videoklipiem, tekstiem utt., Ir AD TYRES INTERNATIONAL SLU intelektuālais īpašums.

Intelektuālā īpašuma tiesību piešķiršana netiek veikta, izmantojot pašreizējos vispārējos pārdošanas nosacījumus.

Šīs preces ir AD TYRES INTERNATIONAL SLU ekskluzīva īpašība, un tās nedrīkst izmantot vai pavairot pilnībā vai daļēji bez iepriekšējas atļaujas.


14. Nepārvarama vara

Par neparedzētu notikumu vai force majeure gadījumu, kas AD TYRES INTERNATIONAL SLU neļauj pildīt savus pienākumus pret Klientu, šis pienākums tiks apturēts. AD TYRES INTERNATIONAL SLU informēs Klientu par šāda notikuma rašanos iespējami drīz.


15. Personas datu aizsardzība

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ir apņēmies aizsargāt personisko datumu tireleader.ie mājas lapas lietotājiem. Visa personiskā informācija tiek droši nosūtīta un uzglabāta vietnes uzturētājā Francijā. AD TYRES INTERNATIONAL SLU var būt nepieciešams vākt personas datus par tās vietnes lietotājiem un nodot tos saviem partneriem.

Saskaņā ar Latvijas Datu aizsardzības likumu (ar grozījumiem) Klientiem ir tiesības piekļūt, izlabot un izdzēst personas datus (kā noteikts Datu aizsardzības likumā) vai iebilst pret tā apstrādi. Klienti to var izdarīt, nosūtot vēstuli uz šo adresi:

AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andora la Velja, Andora
E-pasts: cm (a) adtyre.com - Tālr .: +376 810 888


16. Piemērojamās tiesības un jurisdikcija

Līgumattiecības starp Pārdevēju un Patērētāju, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, regulē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā reģistrēts patērētājs, attiecībā uz tā aizsardzību saskaņā ar minētās Dalībvalsts patērētāju tiesību aktiem.

Ar Pasūtījumu saistītos datus datorizēti apstrādā Maltā esošs Pārdevējs, personas datu apstrādei piemēro Maltas tiesību aktus.

Attiecībā uz jebkuru citu jautājumu, uz kuru neattiecas abi iepriekš minētie nosacījumi, pakārtoti piemēro Andoras tiesību aktus.

LiveChat
Messenger