Konfidencialitātes politika

 1. Vispārīgie principi
 2. Kāda ir lielajiem burtiem rakstīto terminu definīcija?
 3. Kāpēc nepieciešama Harta?
 4. Kādas Datus tiek vākti?
 5. Kāpēc Jūsu Dati tiek izmantoti?
 6. Cik ilgi tiek glabāti Jūsu Dati?
 7. Ar kuriem dalībniekiem tiek dalīti Jūsu Dati?
 8. Vai Jūsu Dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības?
 9. Kā tiek aizsargāti Jūsu Dati?
 10. Kādas ir Jūsu tiesības?
 11. Kā AD Tyres vāc Datus par nepilngadīgajiem?
 12. Kā ir ar sīkdatnēm un citām līdzīgām sekošanas tehnoloģijām?
 13. Kā Jūs tiksiet informēti par Hartas izmaiņām?
 14. Kā ar mums sazināties?

1. VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Sabiedrība AD Tyres International SLU, Andoras tiesību subjekts ar societat limitada unipersonal uzņēmuma formu un 1.000.000 eiro pamatkapitālu, reģistrēta Andoras tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 16339, kuras juridiskā adrese ir C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andoras Firstiste), e-pasts: dpo@adtyre.com, tālrunis: +376 810 888, (turpmāk tekstā «AD Tyres») veic elektroniskās tirdzniecības darbību, piedāvājot interneta vietnē https://www.riepulideris.lv/ (turpmāk tekstā «Vietne») riepu un ar tiem saistītu produktu pārdošanu.

Šīs darbības ietvaros AD Tyres tiešsaistē vai pa tālruni vāc Datus, kas ļauj tieši vai netieši identificēt klientus, Vietnes lietotājus vai trešās personas (turpmāk tekstā vienādi «Personas, uz kurām attiecas» vai «Jūs»), un veic vienu vai vairākus šo Datu Apstrādes darbības. AD Tyres Personu, uz kurām attiecas, Datu vākšana nekad netiek veikta netieši, tas ir, no trešās puses avota.

AD Tyres, kuras kontaktinformācija ir norādīta iepriekš, ir Datu apstrādes atbildīgā persona, jo tā nosaka šo Apstrāžu mērķus un līdzekļus.

Attiecībā uz dažiem Bankas Datu apstrādi, AD Tyres kopīgi ar uzņēmumu GoCardless SAS, vienkāršotās akciju sabiedrības formā reģistrētu Parīzes tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 834422180, kuras juridiskā adrese ir 7 rue de Madrid, Parīze (75008), dalās atbildībā par to Apstrādi. Papildu informācija par to, kā GoCardless pārvalda Jūsu Bankas Datus un Jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību, ir pieejama šeit.

Attiecībā uz dažiem Pārlūkošanas Datu apstrādi, ko veic sīkdatnes, AD Tyres kopīgi ar trešo pušu uzņēmumiem dalās atbildībā par to Apstrādi, un sarakstu ar šiem uzņēmumiem un papildu informāciju var atrast lapā sīkdatne.

AD Tyres ir iecēlusi datu aizsardzības pārstāvi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā «GDPR») 37. pantu, kura kontaktinformācija ir dpo@adtyre.com.

AD Tyres vāktos Datus konkrētāk apstrādā AD Tyres filiāle, kas atrodas Maltas teritorijā, proti, AD TYRES INTERNATIONAL EU, reģistrēta ar numuru OC 1277, kuras juridiskā adrese ir Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tādējādi šīs Datu Apstrādes darbības tiek uzskatītas par veiktām Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar GDPR Konsiderantu 22 un 3.1 pantu un ir pakļautas šai likumdošanai.

Turklāt Maltas 2018. gada Datu Aizsardzības Likums (Cap 586) ir piemērojams arī Datu Apstrādei saskaņā ar šī likuma 4. panta 2. punkta (a) apakšpunktu.

Jūs tiekat aicināts rūpīgi izlasīt šo Privātuma Politikas Hartu (turpmāk tekstā «Harta») un iepazīties ar tās saturu.

2. KAS IR LIELAJIEM BURTIEM SĀKTO TERMINU DEFINĪCIJAS?

Vārdi vai izteicieni, kas sākas ar lielo burtu, ir definēti zemāk norādītajā veidā.

AD Tyres
apzīmē uzņēmumu, kas identificēts pirmajā rindkopā 1. pantā.
Harta
ir definīcija, kas norādīta 1. pantā.
Klienta-konts
apzīmē kontu, ko jebkurš klients var izveidot, sākot no lapas https://www.riepulideris.lv/registresanas.
Dati
apzīmē jebkuru personu datu, tas ir, jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, ņemot vērā, ka par identificējamu tiek uzskatīta persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, īpaši, izmantojot identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus specifiskus elementus, kas raksturīgi viņas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, psihiskajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.
Bankas Dati
ir definīcija, kas norādīta 4. pantā.
Pasūtījuma Dati
ir definīcija, kas norādīta 4. pantā.
Navigācijas Dati
ir definīcija, kas norādīta 4. pantā.
Tehniskie Dati
ir definīcija, kas norādīta 4. pantā.
Iesaistītā(s) Persona(s)
ir definīcija, kas norādīta 1. pantā.
Produkti
apzīmē pneimatiskos produktus vai saistītos produktus (diskus, ķēdes utt.), ko AD Tyres piedāvā pārdošanai Vietnē.
GDPR
ir definīcija, kas norādīta 1. pantā.
Vietne
ir definīcija, kas norādīta 1. pantā.
Apstrāde
apzīmē jebkuru darbību vai darbību kopumu, kas veikts ar vai bez automatizētu līdzekļu palīdzību un kas piemērots Datu, piemēram, vākšanai, reģistrēšanai, organizēšanai, strukturēšanai, glabāšanai, pielāgošanai vai mainīšanai, izņemšanai, konsultēšanai, izmantošanai, komunikācijai, izplatīšanai vai jebkurai citai pieejamības nodrošināšanai, salīdzināšanai vai savienošanai, ierobežošanai, dzēšanai vai iznīcināšanai.
Jūs
ir definīcija, kas norādīta 1. pantā.

3. KĀDA IR HARTAS NOZĪME?

Šī Harta ir Jums pieejama, kad tiek vākti Jūsu Dati, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību par Jūsu Datu Apstrādi, ko veic AD Tyres, sniedzot koncīzu, viegli pieejamu, viegli saprotamu informāciju, kas izteikta skaidrā un vienkāršā valodā.

Ja kāda no informācijām nav pietiekami skaidra, aicinām Jūs sazināties ar mums Jums ērtā veidā, sūtot e-pastu uz adresi dpo@adtyre.com vai izmantojot kontaktformu, kas pieejama šeit.

Harta attiecas uz Jūsu Datu vākšanu un apstrādi, ko veic AD Tyres, veicot šādas darbības, kurās AD Tyres ir Datu Apstrādes Atbildīgā persona:

 • Jūsu vietnes lietošana, ieskaitot vienkāršu pārlūkošanu tajā;
 • klienta konta izveide un lietošana caur vietni;
 • produktu iegāde, ko piedāvā AD Tyres caur vietni; vai
 • jebkāda saziņa ar klientu apkalpošanas dienestu.

Šī Harta neattiecas uz citu Datu Apstrādi, kas veikta citā kontekstā nekā aprakstīts iepriekš un kurā AD Tyres nav Datu Apstrādes Atbildīgā persona.

4. KĀDAS DATI TIEK VĀKTI?

DATI, KO VĀC PĒC AD TYRES IZTEIKTAS PIEPRASĪJUMA

AD Tyres Jums izsaka izteiktu pieprasījumu vākt Jūsu Datus dažādos brīžos, īpaši:

 • lietojot vietni;
 • veicot pasūtījumu vietnē;
 • izveidojot klienta kontu vietnē; vai
 • sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Šie vāktie Dati (turpmāk tekstā - «Pasūtījuma Dati») galvenokārt sastāv no:

 • Jūsu vārda;
 • Jūsu uzvārda;
 • Jūsu dzimšanas datuma;
 • Jūsu pasta adreses;
 • Jūsu e-pasta adreses;
 • Jūsu tālruņa numura;
 • Jūsu valsts;
 • Jūsu PVN numura Kopienas ietvaros.

Maksājumu jomā šie pēc mūsu izteiktas pieprasījuma vāktie Dati (turpmāk tekstā - «Bankas Dati») sastāv no Jūsu kredītkartes numura, derīguma termiņa un CVC (vai vizuālā kriptogramma, kas atrodas uz kartes aizmugures), kuri tiek nodoti maksājumu pakalpojumu sniedzējiem: Checkout.com, Hipay vai Braintree.

Attiecībā uz maksājumiem, ko veic pakalpojumu sniedzējs Paypal, bankas dati tiek tieši vākti no Jums, izveidojot Jūsu kontu. Tad uzņēmums Paypal ir vienīgais, kas atbild par šo datu apstrādi.

Mēs izmantojam GoCardless, lai pārvaldītu maksājumus, izmantojot Jūsu IBAN. Papildu informācija par to, kā GoCardless pārvalda Jūsu Bankas Datus un Jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību, ir pieejama: šeit.

Daži Pasūtījuma Dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, valsts, e-pasta adrese) un Bankas Dati ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumu ar AD Tyres. Tādēļ, ja Jūs atturaties sniegt mums šos Datus, Jūs nevarēsiet pabeigt Jūsu pasūtījumu.

DATI, KO AUTOMĀTISKI VĀC AD TYRES

AD Tyres ir tiesīgs vākt dažus no Jūsu Datu automātiski, izmantojot Jūsu ierīci (dators, planšetdators, mobilais tālrunis utt.), īpaši, kad pārlūkojat vietni. Šos Datus var vākt pat bez pasūtījuma. Šī vākšana parasti tiek veikta, izmantojot sīkdatnes.

Šie Dati (turpmāk tekstā - «Tehniskie Dati») galvenokārt sastāv no:

 • Jūsu IP adrese (identifikācijas numurs, kas piešķirts Jūsu ierīcei, kad tā pieslēdzas internetam);
 • Jūsu MAC adrese (fiziskais identifikācijas numurs, kas glabājas Jūsu tīkla kartē vai tīkla interfeisā);
 • Jūsu IMEI numurs (Jūsu mobilo sakaru ierīces identifikācijas numurs);
 • Jūsu ierīces operētājsistēma (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS utt.);
 • Jūsu mobilo sakaru operators;
 • Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs;
 • pārlūkprogramma, ko Jūs izmantojat (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox utt.); vai arī
 • laika josla, ko izmanto Jūsu ierīce.

Automātiski vāktie Dati, izmantojot Jūsu ierīci, ietver arī Datus par Jūsu pārlūkošanu (turpmāk tekstā - «Pārlūkošanas Dati»), piemēram:

 • lapas, kuras Jūs esat apmeklējis;
 • apmeklējuma datums;
 • pavadītais laiks katrā apmeklētajā lapā;
 • saites, kuras Jūs esat aktivizējis;
 • piedāvājumi, kuri Jūs esat apskatījis;
 • produkti, kurus Jūs esat meklējis;
 • pasūtījumi, kurus Jūs esat veicis; vai arī
 • Jūsu patēriņa paradumi attiecībā uz produktiem.

5. KĀPĒC JŪSU DATI TIEK IZMANTOTI?

Personas datu apstrāde var tikt veikta tikai tad, ja tā ir pamatota ar:

 • likumīgu pamatojumu, kas minēts RGPD 6.1 pantā (piekrišana, līguma izpilde, likumīgas saistības ievērošana, dzīvībai svarīgu interešu aizsardzība, sabiedrības intereses uzdevums vai datu apstrādes atbildīgās personas likumīgās intereses); un
 • vienai vai vairākām mērķis(-iem), kas ir skaidri izteikti, likumīgi un noteikti datu apstrādes atbildīgās personas.

Zemāk esošajā tabulā ir uzskaitītas AD Tyres veiktās Datu apstrādes, katrai no tām norādot mērķus, likumīgo pamatojumu un attiecīgos Datus.

Datu apstrādes nosaukums Mērķi Legālais pamatojums Attiecīgie dati
Pasūtījums
 • Atbildēt uz visiem Jūsu pieprasījumiem, kas saistīti ar pasūtījuma veikšanu
 • Apstrādāt un izpildīt Jūsu pasūtījumu
 • Veikt piegādi un, ja nepieciešams, montāžu
Līgums
 • Pasūtījuma dati
Vienreizēja bankas kartes transakcija
 • Izpildīt Jūsu pasūtījuma apmaksu
 • Pārvaldīt noraidītās bankas transakcijas
Līgums
 • Bankas dati (CB)
Nākotnes pirkumu atvieglošana
 • Reģistrēt bankas datus, lai atvieglotu nākotnes pirkumus
Piekrišana
 • Bankas dati (CB)
SEPA maksājumu uzdevums
 • Nodot Jūsu IBAN datus pakalpojumu sniedzējam GoCardless
Līgums
 • Bankas dati (IBAN)
Apmaksas pretenzijas
 • Pārvaldīt iespējamās bankas kartes īpašnieka pretenzijas, kas izmantota pasūtījuma apmaksai
Līgums
 • Bankas dati
Pēcpārdošanas serviss
 • Pārvaldīt Jūsu pretenzijas
 • Paziņot par Hartas vai vispārējo pārdošanas noteikumu izmaiņām
 • Pārvaldīt klientu attiecības (pieprasījumi, komentāri un ieteikumi) pēc pasūtījuma
 • Pārvaldīt atmaksas
Līgums
 • Pasūtījuma dati
 • Bankas dati
Klienta konts
 • Atvieglot Jūsu nākotnes pasūtījumus, izvairoties no nepieciešamības atkārtoti ievadīt jau AD Tyres sniegtos datus
Piekrišana
 • Pasūtījuma dati
Jaunumu izsūtne (ieskaitot AD Tyres komerciālos piedāvājumus)
 • Izpildīt Jūsu abonēšanu mūsu jaunumu izsūtnei (ieskaitot AD Tyres komerciālos piedāvājumus)
Piekrišana
 • Pasūtījuma dati (e-pasta adrese)
AD Tyres komerciālie piedāvājumi
 • Veikt tiešās mārketinga kampaņas AD Tyres produktiem
 • Veikt AdWords kampaņas AD Tyres produktiem
Likumīga interese (4)
 • Pasūtījuma dati
 • Tehniskie dati
 • Pārlūkošanas dati
 • Pakalpojumu sniedzēju dati
 • Trešo pušu dati
Mērķtiecīgas reklāmas
 • Pielāgot mūsu reklāmas ziņojumus Jūsu vajadzībām un paradumiem
Piekrišana (sīkdatnes)
 • Tehniskie dati
 • Pārlūkošanas dati
Lietotāja pieredze
 • Personalizēt Jūsu pieredzi mājaslapā atbilstoši Jūsu vajadzībām un paradumiem
 • Paātrināt Jūsu pārlūkošanu mājaslapā
Piekrišana (sīkdatnes)
 • Tehniskie dati
 • Pārlūkošanas dati
Statistika
 • Veikt un analizēt statistiskos pētījumus
Likumīga interese (1) un piekrišana (sīkdatne)
 • Pasūtījuma dati
 • Tehniskie dati
 • Pārlūkošanas dati
Kvalitāte
 • Analizēt tehniskās problēmas, kas rodas, izmantojot mājaslapu
 • Atklāt informācijas sistēmas anomālijas
Likumīga interese (2)
 • Tehniskie dati
 • Pārlūkošanas dati
Krāpšana
 • Atklāt viltojumus un tehnoloģiskās krāpšanas
Likumīga interese (3)
 • Pasūtījuma dati
 • Tehniskie dati
 • Pārlūkošanas dati

(1) AD Tyres likumīgā interese ir spēja pašnovērtēt un uzlaboties, izmantojot statistikas rīku.

(2) AD Tyres likumīgā interese ir nodrošināt sava pakalpojuma kvalitāti.

(3) AD Tyres likumīgā interese ir novērst krāpšanu.

(4) Likumīgā interese ir tā, kas minēta RGPD Konsiderandā (47), kurā teikts: «Personas datu apstrāde mārketinga nolūkos var tikt uzskatīta par veiktu, lai apmierinātu likumīgu interesi». Šī likumīgā interese īpaši ietver regulāras komerciālas attiecības uzturēšanu ar Jums.

6. CIK ILGI JŪSU DATI TIEK SAGLABĀTI?

AD Tyres piešķir lielu nozīmi Jūsu Datu saglabāšanai formā, kas ļauj identificēt Jūs, ne ilgāk kā nepieciešams, ņemot vērā mērķus, kādiem tās tiek apstrādātas.

Zemāk esošajā tabulā Jums tiek norādīti saglabāšanas termiņi katram Datu veidam atkarībā no Apstrādes, kurai tās tiek izmantotas.

Dati Apstrāde Saglabāšanas ilgums aktīvajā datubāzē (1) Saglabāšanas ilgums starparchivēšanā (2)
Pasūtījuma Dati Pasūtījums 3 gadi no pēdējā pasūtījuma n/a*
Pēcpārdošanas serviss 3 gadi no pēdējā pasūtījuma n/a
Klienta konts 3 gadi no pēdējās pieslēgšanās pie Klienta konta vai līdz piekrišanas atsaukšanai, ja tā notiek agrāk n/a
Jaunumu izsūtne Līdz Jūsu atsaukšanai vai 3 gadi no pēdējās pieslēgšanās pie Klienta konta, ja šis termiņš iestājas agrāk n/a
AD TYRES komercpiedāvājumi 2 gadi no pēdējā pasūtījuma n/a
Statistika 3 gadi no pēdējā pasūtījuma n/a
Krāpšana n/a 5 gadi no attiecīgās Datu ievākšanas
Bankas Dati (3) Transakcija (CB) Līdz pilnīgai pasūtījuma apmaksai n/a
Sūdzības par maksājumiem n/a 13 mēneši no debeta datuma
vai
15 mēneši gadījumā ar atlikto debetu maksājumu
Pēcpārdošanas serviss Līdz termiņa beigām, kurā AD Tyres apņemas Jums atmaksāt pasūtījumu (ieskaitot atteikuma termiņu vai pasūtījuma atcelšanas termiņu) n/a
SEPA maksājumu (IBAN) Kamēr IBAN tiek nodots GoCardless n/a
Nākotnes pirkumu atvieglošana (CB) Līdz piekrišanas atsaukšanai vai līdz bankas kartes derīguma termiņa beigām, ja tas iestājas agrāk n/a
Tehniskie Dati Mērķtiecīgas Reklāmas Skatīt Cookies n/a
Lietotāja pieredze
AD Tyres komercpiedāvājums
Kvalitāte
Statistika
Krāpšana
Pārlūkošanas Dati Mērķtiecīgas Reklāmas Skatīt Cookies n/a
AD Tyres komercpiedāvājums
Lietotāja pieredze
Kvalitāte
Statistika
Krāpšana

*n/a nozīmē neattiecināms.

(1) Saglabāšana aktīvajā datubāzē nozīmē attiecīgās Datu saglabāšanu datubāzē, kas tiek izmantota attiecīgā Apstrādes mērķim.

(2) Starparchivēšana nozīmē Datu saglabāšanu ierobežotas piekļuves apstākļos (i) vai nu atsevišķā arhīva datubāzē, kas ir atšķirīga no aktīvās datubāzes, ar ierobežotu piekļuvi tikai personām, kurām ir tiesības to zināt, pamatojoties uz viņu funkciju, (ii) vai aktīvajā datubāzē, ar nosacījumu, ka tiek veikta arhivēto Datu izolācija, izmantojot loģisko atdalīšanu (piekļuves tiesību un pilnvarojumu pārvaldība), lai tās padarītu nepieejamas personām, kurām vairs nav interese tās apstrādāt.

(3) Bankas Dati nekad netiek saglabāti AD Tyres, bet gan pie tā maksājumu partneriem (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless atkarībā no gadījuma).

7. AR KURU JŪSU DATI TIEK DALĪTI?

AD Tyres var būt nepieciešams dalīties ar dažiem no Jūsu Datu ar zemāk minētajām entītēm. Jebkurā gadījumā, AD Tyres dalās ar šiem Datu tikai ierobežotā apjomā, kas ir stingri nepieciešams, lai nodrošinātu vienu vai vairākas Jūsu Datu Apstrādes mērķus, ko veic AD Tyres, vai lai nodrošinātu vienu vai vairākas konkrētas un likumīgas mērķis, ko nosaka šis saņēmējs.

GRUPAS ENTĪTĒS, KURĀM PIEDER AD TYRES

AD Tyres var dalīties ar dažiem no Jūsu Datu ar citām grupas entītēm, kurām pieder AD Tyres, lai labāk Jūs iepazītu. Šīs citas entītēs ir saistītas ar līdzīgiem saistībām kā AD Tyres attiecībā uz Jūsu Datu aizsardzību.

APAKŠUZŅĒMĒJI UN TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI

AD Tyres var dalīties ar dažiem no Jūsu Datu ar apakšuzņēmējiem un/vai trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kurus izmanto, sniedzot AD Tyres produktus un pakalpojumus caur Vietni. Jūsu Datu dalīšanās ar šīm entītēm ir nepieciešama Jūsu pasūtījuma izpildei. AD Tyres dalās tikai ar tiem Datu, kas ir stingri nepieciešami šo entīšu uzdotā uzdevuma izpildei, pēc tam, kad ir noslēgts līgums, lai nodrošinātu šo entīšu saistības, kas ir tikpat augstas kā tās, kas noteiktas šajā Hartā attiecībā uz Jūsu Datu aizsardzību.

Tas galvenokārt attiecas uz šādām entītēm:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (tehnoloģiju apakšuzņēmējs)
 • OVH (vietnes hostings)
 • HOTJAR (analītiskais cookie)
 • GOOGLE (reklāmas cookie)
 • MICROSOFT (reklāmas cookie)
 • CHECKOUT.COM (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • HIPAY (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • BRAINTREE (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • GOCARDLESS (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • PAYPAL (maksājumu pakalpojumu sniedzējs)
 • DPD (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • GLS (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • UPS (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • DHL (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • SEUR (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • CHRONOPOST (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • BOOMERANG (piegādes pakalpojumu sniedzējs)
 • TNT (piegādes pakalpojumu sniedzējs)

Tas attiecas arī uz partneru garāžām, kuru saraksts ir pieejams šeit.

IZŅĒMUMA GADĪJUMI

AD Tyres var dalīties ar Jūsu Datu izņēmuma gadījumos šādos apstākļos: (i) gadījumā ar apvienošanos, daļēju vai pilnīgu AD Tyres pārņemšanu, aktīvu pārdošanu vai jebkuru citu līdzīgu operāciju, (ii) kad šāda dalīšanās ir likumā noteikta, regulējuma, kompetentas tiesas vai administratīvas iestādes prasīta; vai (iii) lai aizsargātu indivīda tiesības un/vai drošību, novērstu vai veiktu pasākumus attiecībā uz nelegālām vai iespējami nelegālām darbībām vai aizstāvētu tiesības, īpašumu un AD Tyres Vietnes drošību; (iv) lai izpildītu un garantētu AD Tyres saistības Jūsu interesēs saskaņā ar šo Hartu.

8. VAI JŪSU DATI TIEK PĀRSŪTĪTI ĀRPUŠ EIROPOS SAVIENĪBAS?

Jūsu Dati tiek apstrādāti un glabāti galvenokārt Maltas teritorijā, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Taču uzņēmums AD Tyres, kas atrodas Andoras Firstistes teritorijā, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, var piekļūt šiem Datu.

Saskaņā ar lēmumu no 2010. gada 19. oktobra, Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka Andora tiek uzskatīta par nodrošinot atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, kas tiek pārsūtīti no Eiropas Savienības. Šo lēmumu ir apstiprinājusi Komisijas Ziņojums no 2024. gada 15. janvāra.

Turklāt AD Tyres nevar izslēgt iespēju, ka Jūsu Dati var tikt pārsūtīti uz citām teritorijām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), īpaši uz teritorijām, kur personas datu aizsardzības līmenis ir zemāks nekā Eiropas Savienībā.

Šajā pēdējā gadījumā AD Tyres apņemas pārbaudīt vai pieņemt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu Datu apmierinošu aizsardzības līmeni, piemēram:

 • attiecīgās valsts Eiropas Komisijas adekvātuma lēmums;
 • Eiropas Komisijas vai kādas uzraudzības iestādes pieņemtas standarta līguma klauzulas, kurām ir pakļāvies saņēmējs un kuru kopiju varat pieprasīt no mums, ja tās ir formāli parakstītas;
 • uzņēmuma iekšējie noteikumi;
 • apstiprināts rīcības kodekss vai apstiprināts sertifikācijas mehānisms (ieskaitot saņēmēja ārpus ES saistošo un izpildāmo apņemšanos piemērot atbilstošas garantijas);
 • administratīvs sakārtojums vai juridiski saistošs un izpildāms teksts, kas paredzēts, lai veicinātu sadarbību starp publiskajām iestādēm.

Attiecībā uz šiem AD Tyres galvenajiem partneriem, šeit ir datu galamērķu valstis un pieņemtās atbilstošās garantijas.

Saņēmēji Valsts Garantijas
GCG Francija Eiropas Savienība
OVH Vācija Eiropas Savienība
HOTJAR Malta Eiropas Savienība
GOOGLE Amerikas Savienotās Valstis Adekvātuma lēmums no 2023. gada 10. jūlija
MICROSOFT Amerikas Savienotās Valstis Adekvātuma lēmums no 2023. gada 10. jūlija
CHECKOUT.COM Apvienotā Karaliste Adekvātuma lēmums no 2021. gada 28. jūnija
HIPAY Francija Eiropas Savienība
BRAINTREE Amerikas Savienotās Valstis Adekvātuma lēmums no 2023. gada 10. jūlija
GOCARDLESS Apvienotā Karaliste Adekvātuma lēmums no 2021. gada 28. jūnija
PAYPAL Amerikas Savienotās Valstis Adekvātuma lēmums no 2023. gada 10. jūlija
DPD Francija Eiropas Savienība
GLS Nīderlande Eiropas Savienība
UPS Amerikas Savienotās Valstis Adekvātuma lēmums no 2023. gada 10. jūlija
DHL Vācija Eiropas Savienība
SEUR Spānija Eiropas Savienība
CHRONOPOST Francija Eiropas Savienība
BOOMERANG Francija Eiropas Savienība
TNT Nīderlande Eiropas Savienība

9. KĀ TIEK AIZSARGĀTI JŪSU DATI?

AD Tyres ir ieviesis piemērotus fiziskus, tehniskus, administratīvus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu Datus pret jebkādu piekļuvi, izmantošanu, zaudējumu, nejaušu iznīcināšanu, bojājumu, zādzību vai neautorizētu vai nelikumīgu šo Datu izplatīšanu.

Neskatoties uz pastāvīgajiem centieniem, AD Tyres nevar uzņemties atbildību garantēt rezultātu attiecībā uz Jūsu Datu drošību un aicina Jūs ziņot par jebkādām grūtībām, par kurām Jūs zināt.

Lai to izdarītu, Jūs varat sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, Jums ērtā veidā, sūtot e-pastu uz adresi dpo@adtyre.com vai izmantojot kontaktformu, kas pieejama šeit.

Šī vietne ir aizsargāta ar reCAPTCHA, Google privātuma politika un Google lietošanas noteikumi attiecas uz šo pakalpojumu.

10. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Jums ir zemāk uzskaitītās tiesības attiecībā uz Jūsu Datiem:

 • tiesības piekļūt Jūsu Datu informācijai:

  Tas ir Jūsu iespēja iegūt apstiprinājumu no AD Tyres, vai Jūsu Dati tiek vai netiek apstrādāti, kā arī piekļūt šiem Datu un saņemt šādu informāciju: mērķi, Datu kategorijas, saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, glabāšanas ilgumu vai kritērijus šī ilguma noteikšanai, Jūsu tiesības attiecībā uz šiem Datiem, tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un, ja nepieciešams, Datu vākšanas avotu un automatizētas lēmumu pieņemšanas esamību, pamatojoties uz šiem Datiem.

  Jums ir arī tiesības, kad Jūsu Dati tiek pārsūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, tikt informētam par atbilstošām garantijām attiecībā uz šo pārsūtīšanu.

  Izņemot tiesības piekļūt, AD Tyres Jums nodrošina Datu kopiju un var pieprasīt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvajām izmaksām, par jebkuru papildu kopiju, ko Jūs pieprasāt. Ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniski, informācija tiks sniegta plaši izmantotā elektroniskā formātā, ja vien Jūs nepieprasāt citādi.

 • tiesības labot Jūsu Datus:

  tas ir Jūsu iespēja iegūt no AD Tyres Jūsu Datu labojumu pēc iespējas ātrāk, ja tie ir neprecīzi vai, ņemot vērā Apstrādes mērķus, nepilnīgi (Jūs varat sniegt papildu paziņojumu šim nolūkam);

 • tiesības uz Jūsu Datu dzēšanu:

  Tas ir Jūsu iespēja iegūt no AD Tyres Jūsu Datu dzēšanu pēc iespējas ātrāk, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

  • šie Dati vairs nav nepieciešami attiecībā uz mērķiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti;
  • Jūs atsakāties no sava piekrišanas, uz kuras pamata tika veikta šo Datu Apstrāde, ar nosacījumu, ka nav cita juridiska pamata šai Apstrādei;
  • Jūs iebilstat pret šo Datu Apstrādi saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem attiecībā uz Jūsu tiesībām iebilst;
  • Dati ir apstrādāti nelikumīgi;
  • Dati ir jādzēš, lai ievērotu juridisku pienākumu, kas attiecas uz AD Tyres; vai
  • Dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu bērniem.

  Ja tiek pieprasīta Datu dzēšana, kas ir padarīti publiski pieejami ar AD Tyres, ir jāveic saprātīgi pasākumi, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, ieskaitot tehniskus pasākumus, lai informētu Apstrādes atbildīgos, kas apstrādā šos Datus, ka Jūs esat pieprasījis no tiem dzēst jebkuru saiti uz šiem Datiem vai jebkuru to kopiju vai reprodukciju.

  Šīs tiesības uz dzēšanu neattiecas, ja Apstrāde ir nepieciešama:

  • lai izmantotu tiesības uz vārda brīvību un informācijas brīvību;
  • lai ievērotu juridisku pienākumu, kas prasa Apstrādi saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kam pakļauts Apstrādes atbildīgais, vai lai izpildītu sabiedrības interesēs veiktu uzdevumu vai uzdevumu, kas saistīts ar Apstrādes atbildīgā publiskās varas izmantošanu;
  • sabiedrības veselības interesēs;
  • arhīvu interesēs sabiedrības labā, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkiem vai statistikas nolūkiem, ja tiesības uz dzēšanu varētu padarīt neiespējamu vai nopietni apgrūtināt mērķu sasniegšanu, uz kuriem attiecas šī Apstrāde; vai
  • tiesību konstatēšanai, izmantošanai vai aizstāvībai tiesā.
 • tiesības iebilst pret Jūsu Datu Apstrādi:

  Tas ir Jūsu iespēja iebilst pret Jūsu Datu Apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz likumīgu interesi no AD Tyres puses (ieskaitot profilēšanu, kas balstīta uz šo pamatojumu), ja šī Apstrāde patiesībā nav pamatota ar AD Tyres likumīgiem un svarīgiem iemesliem, kas pārsniedz Jūsu intereses, tiesības un brīvības vai tiesību konstatēšanai, izmantošanai vai aizstāvībai tiesā.

  Tas ir arī Jūsu iespēja iebilst pret Apstrādi mārketinga nolūkiem (ieskaitot profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šādu mārketingu).

  Beidzot, attiecībā uz Apstrādi statistikas nolūkiem, tas ir Jūsu iespēja iebilst pret šādu Apstrādi, ja pastāv iemesli, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, ja vien Apstrāde nav nepieciešama sabiedrības interesēs veiktam uzdevumam.

 • tiesības uz Jūsu Datu Apstrādes ierobežošanu:

  Tas ir Jūsu iespēja iegūt no AD Tyres Jūsu Datu Apstrādes ierobežošanu vienā no šādiem gadījumiem:

  1. lai AD Tyres varētu pārbaudīt Datu precizitāti, ja Jūs apstrīdat šo Datu precizitāti;
  2. Jūs iebilstat pret Datu dzēšanu nelikumīgas Apstrādes gadījumā un tā vietā pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu;
  3. Dati vairs nav nepieciešami AD Tyres Apstrādes mērķiem, bet tie Jums joprojām ir nepieciešami tiesību konstatēšanai, izmantošanai vai aizstāvībai tiesā;
  4. kamēr tiek pārbaudīts, vai AD Tyres likumīgie iemesli pārsniedz Jūsu iemeslus, ja Jūs esat iebildis pret Apstrādi šā pamatojuma dēļ.

  Ja ir ierobežota Apstrāde, Dati, izņemot glabāšanu, var tikt apstrādāti tikai ar Jūsu piekrišanu vai tiesību konstatēšanai, izmantošanai vai aizstāvībai tiesā, vai citu fizisku vai juridisku personu aizsardzībai, vai arī svarīgu Savienības vai dalībvalsts sabiedrības interešu dēļ.

  Jūs tiksiet informēts par AD Tyres par ierobežošanas atcelšanu pirms tās stāšanās spēkā.

 • tiesības uz Jūsu Datu pārnesamību:

  Tas ir Jūsu iespēja iegūt no AD Tyres Jūsu Datu, kas sniegti AD Tyres, komunikāciju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šos Datus citai entitātei (šo pārsūtījumu veicat Jūs vai, ja tas ir tehniski iespējams, AD Tyres), ja Apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas metodes un ir balstīta uz piekrišanu vai līgumu;

 • tiesības atsaukt Jūsu piekrišanu:

  tas ir Jūsu iespēja atsaukt Jūsu piekrišanu jebkuram Jūsu Datu Apstrādei, kas ir veikta, pamatojoties uz Jūsu iepriekšējo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē Apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu, kas veikta pirms šīs atsaukšanas.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, Jūs tiekat aicināti sazināties ar mums Jums ērtā veidā:

 • vai nu nosūtot e-pastu uz adresi: dpo@adtyre.com
 • vai aizpildot kontaktformu, kas pieejama šeit.

Lai Jūsu pieprasījumu varētu apstrādāt pēc iespējas efektīvāk, AD Tyres Jūs aicina formulēt to skaidri un detalizēti. Ja pastāv šaubas par Jūsu identitāti, AD Tyres var pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai apstiprinātu Jūsu identitāti.

Jums ir arī:

 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

  tas ir Jūsu iespēja iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei, īpaši dalībvalstī, kurā atrodas Jūsu parastā dzīvesvieta, Jūsu darba vieta vai vieta, kur tika izdarīts pārkāpums, ja Jūs uzskatāt, ka Datu Apstrāde, kas attiecas uz Jums, ir likumdošanas pārkāpums.

Lai Jums būtu vieglāk izmantot šo tiesību, mēs Jūs aicinām apskatīt uzraudzības iestāžu sarakstu šeit.

11. KĀ AD TYRES IEGŪST DATUS PAR NEPIELĢILOTĀM PERSONĀM?

AD Tyres pārdotie Produkti savā Vietnē nav paredzēti nepilngadīgajiem. Tādēļ AD Tyres neapstrādā Datus par nepilngadīgajiem vai nevar pieņemt, ka Vietnes apmeklētāju vai klientu Dati tieši vai netieši attiecas uz nepilngadīgajiem.

12. KĀ IR AR SĪKDATNĒM UN CITĀM LĪDZĪGĀM SEKOŠANAS TEHNOLOĢIJĀM?

AD Tyres izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, kas var savākt dažus no Jūsu Datu. Šīs sīkdatnes palīdz uzlabot Jūsu pārlūkošanas pieredzi Vietnē, sniedz mums informāciju par mūsu Vietnes darbību un kvalitāti un veicina mērķtiecīgu reklāmu sniegšanu.

AD Tyres iepriekš iegūst Jūsu piekrišanu, izmantojot baneri Vietnes sākumlapā Jūsu pirmās pieslēgšanās laikā šiem informācijas rīkiem. Jūsu piekrišana tiek atkārtoti pieprasīta AD Tyres tādos pašos apstākļos pēc trīspadsmit mēnešiem pēc iepriekšējās Jūsu piekrišanas iegūšanas.

AD Tyres Jūs aicina apmeklēt Vietnes "Sīkdatnes" lapu, lai iegūtu plašāku informāciju.

13. KĀ JŪS TIKSIT INFORMĒTS PAR HARTAS IZMAIŅĀM?

AD Tyres periodiski veic izmaiņas šajā Hartā, lai ņemtu vērā likumdošanas attīstību attiecībā uz Jūsu Datu aizsardzību.

AD Tyres Jūs informēs par jebkādām izmaiņām vai atjauninājumiem, nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi un/vai izvietojot acīmredzamu paziņojumu Vietnē.

14. KĀ AR MUMS SAAZINĀTIES?

AD Tyres ir pilnībā pieejams, lai atbildētu uz visiem Jūsu jautājumiem par šo Hartu.

Lai sazinātos ar mums, Jūs aicināts izvēlēties sev ērtāko veidu:

 • vai nu nosūtot e-pastu uz adresi: dpo@adtyre.com
 • vai aizpildot kontaktformu, kas pieejama šeit.
Turpiniet pārlūkošanu, nepiekrītot >
Attiecībā uz sīkfailiem un citu vietnes pārlūkošanas informāciju
Riepulideris.lv (AD TYRES) un tā partneri (Google, Hotjar, Microsoft) izmanto pieslēgšanās apstiprinājumus (cookies) un citu vietnes pārlūkošanas informāciju (webstorage) vietnes darbības nodrošināšanai, pārlūkošanas vienkāršošanai, statistikas nolūkos un reklāmas kampaņu personalizēšanai. Sīkfaili un cita vietnes pārlūkošanas informācija tiek uzglabāta jūsu ierīcē, tā var saturēt personiska rakstura datus. Bez jūsu brīvprātīgi dotas un nepārprotami paustas piekrišanas mēs neizvietojam nekādus sīkfailus vai citu vietnes pārlūkošanas informāciju, izņemot to, kas nepieciešama vietnes darbības nodrošināšanai. Mēs saglabājam jūsu izvēli 6 mēnešus ilgu laiku periodu. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, dodoties uz lapu Sīkfaili un cita vietnes pārlūkošanas informācija. Jūs varat izvēlēties turpināt pārlūkošanu bez piekrišanas sīkfailu un citas vietnes pārlūkošanas informācijas izmantošanai. Atteikšanās neierobežo piekļuvi pakalpojumiem AD TYRES. Plašāka informācija ir pieejama lapā Sīkfaili un cita vietnes pārlūkošanas informācija.
Personalizēt sīkfailus
LiveChat
Radusies kļūme. Ja tā drīzākajā laikā netiek labota, lūdzam ar mums sazināties.