Privātuma politika

 1. Visparīgie principi
 2. Kāda ir terminu definīcija, izmantojot lielo burtu?
 3. Par kāda veida hartu?
 4. Kāds juridiskais pamatojums Vai jūsu dati tiek apkopoti un izmantoti AD Tyres?
 5. Kādi dati tiek savākti?
 6. Kā tiek izmantoti jūsu dati?
 7. Cik ilgi tiek saglabāti jūsu dati?
 8. Kam ir kopīgoti jūsu dati?
 9. Vai jūsu dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības?
 10. Kā jūsu dati tiek aizsargāti?
 11. Kādas ir jūsu tiesības?
 12. Kā AD Tyres apkopo datus par nepilngadīgajiem?
 13. Kā ar sīkdatnēm un citām līdzīgām izsekošanas tehnoloģijām?
 14. Daži papildu elementi sociālajos tīklos
 15. Kādas sekas ir ārējās saites aktivizēšana?
 16. Kā jums tiks paziņots par izmaiņām hartā?
 17. Kā sazināties ar mums?

1. Vispārējie principi

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, uzņēmums, kurš darbojas saskaņā ar Andoras likumiem, (societat limitada unipersonal) ar kapitālu 1 000 000 EUR apmērā, reģistrēts Andoras uzņēmumu un komercreģistrā ar numuru 16339, kura juridiskā adrese ir Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andoras Firstiste), e-pasts: cm(a)adtyre.com, tālrunis: +376 810 888, (turpmāk "AD Tyres") veic elektroniskās komercijas darbību, kas tiek piedāvāta vietnē https://www.riepulideris.lv/ (turpmāk "Vietne") (riepu un saistīto izstrādājumu tirdzniecība).

Šīs darbības ietvaros AD Tyres ir jāievāc tiešsaistē vai pa tālruni Dati, kas ļauj tieši vai netieši identificēt klientus, Vietnes lietotājus vai jebkuru trešo personu (turpmāk bez izšķirības "Attiecīgās personas" vai "Jūs") un veikt šo datu apstrādi.

Šos datus apstrādā uzņēmuma AD Tyres filiāle, kas reģistrēta Maltas teritorijā, proti, AD TYRES INTERNATIONAL EU, kas reģistrēta ar numuru OC 1277 un kuras juridiskā adrese ir Level 3 (Suite Nr. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tādēļ šī datu apstrāde tiek uzskatīta par veiktu Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 (turpmāk "VDAR") 22. apsvērumu un 3.1. pantu, un uz to attiecas šie tiesību akti.

Turklāt Maltas 2018. gada datu aizsardzības likums (Cap 586) ir piemērojams arī datu apstrādei saskaņā ar šī likuma 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

AD Tyres ir ļoti būtiski, lai šī datu apstrāde atbilstu spēkā esošajiem tiesību aktiem un jo īpaši Maltas 2018. gada datu aizsardzības likumam (Cap 586) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679. (turpmāk "VDAR").

Aicinām rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku (turpmāk "Politika") un ņemt vērā tās saturu.

2. Kāda ir lielo burtu definīcija?

Vārdi vai frāzes, kas sākas ar lielo burtu, ir definēti zemāk.

AD Tyres
ir 1. panta pirmajā daļā norādītais uzņēmums.
harta
uz 1. pantā minēto definīciju.
Klienta konts
attiecas uz kontu, kuru jebkurš klients var izveidot vietnē https://www.riepulideris.lv/mans-konts/ .
Pārdošanas noteikumi
ir AD Tyres pārdošanas vispārējie nosacījumi, kas pieejami adresē https://www.riepulideris.lv/visparigie-pardosanas-nosacijumi .
Dati (s)
ir visi personas dati, ti, visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, ar to saprotot, ka persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, nosaukums, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki specifiski elementi, kas raksturīgi tā fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, psiholoģiskajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.
Bankas dati
uz 5. pantā minēto definīciju.
Pasūtiet datus
uz 5. pantā minēto definīciju.
Ģeogrāfiskās vietas noteikšanas dati
uz 5. pantā minēto definīciju.
Navigācijas dati
uz 5. pantā minēto definīciju.
Trešo personu dati
uz 5. pantā minēto definīciju.
Pakalpojumu redaktora dati
uz 5. pantā minēto definīciju.
Trešo personu dati
uz 5. pantā minēto definīciju.
Attiecīgās personas)
uz 1. pantā minēto definīciju.
Produkts (-i)
ir pneimatiskie vai saistītie produkti (diski, ķēdes utt.), ko piedāvā pārdošanai AD Tyres vietnē.
rgdp
uz 1. pantā minēto definīciju.
Vietne
uz 1. pantā minēto definīciju.
Ārstēšana (-s)
ir jebkurš darījums vai darījumu kopums, kuru var veikt vai neveic ar automatizētiem procesiem un ko piemēro Datiem, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, saglabāšana, pielāgošana vai grozīšana, iegūšana, konsultēšana, izmantošana, pārraide, izplatīšana vai jebkura cita cita veida nodrošināšana, samierināšana vai savstarpēja savienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Tu
uz 1. pantā minēto definīciju.

3. Par kāda veida hartu?

Jūsu Datu apkopošanas laikā šī Harta ir jūsu rīcībā, lai nodrošinātu AD Tyres veikto datu apstrādes pilnīgu pārredzamību, sniedzot precīzu informāciju, viegli pieejamu, viegli saprotamu un formulētu skaidri un vienkārši. .

Gadījumā, ja kāda no informācijai nav pietiekami skaidra, mēs aicinām Jūs sazināties ar mums pēc Jūsu ērtībām, nosūtot e-pastu uz adresi cm (a) adtyre.com vai izmantojot šeit pieejamo saziņas veidlapu.

Harta attiecas uz jūsu datiem, ko savāc un apstrādā AD Tyres šādās darbībās un par kurām AD Tyres ir apstrādes vadītājs:

 • Vietnes izmantošana, ieskaitot vienkāršu navigāciju tajā;
 • Klienta konta izveide un izmantošana, izmantojot vietni;
 • Preču iegāde, ko piedāvā AD Tyres, izmantojot vietni; vai
 • jebkāds kontakts ar klientu apkalpošanu.

Šī Harta neattiecas uz jebkuru citu datu apstrādi, kas veikta citā kontekstā nekā iepriekš aprakstīts.

Harta neattiecas uz jebkuru citu datu apstrādi, kuras AD Tyres nav apstrādes pārvaldnieks.

4. Kāds juridiskais pamatojums Vai jūsu dati ir apkopoti un izmantoti AD Tyres?

AD Tyres padara punktu Jūsu datu apkopošanai un apstrādei, pamatojoties uz vienu no šādiem juridiskajiem pamatojumiem:

 • Jūsu piekrišana : tas ir skaidrs pozitīvs akts no jūsu puses, kurā jūs brīvā, konkrētā, apgaismotā un nepārprotamā veidā izteiktu savu piekrišanu jūsu datu apstrādei;
 • Līguma izpilde : tas ir jūsu datu apkopošana un apstrāde, kas nepieciešama, lai izpildītu pirkuma-pārdošanas līgumu starp Jums un AD Riepām, vai pirms līguma noslēgšanas pasākumi, kas paredzēti Jūsu pieprasījumam (visi Jūsu iepriekšējā pasūtījuma pieprasījumi pasūtījumam un izgatavoti skats uz pēdējo);
 • Likumīgas intereses : tas ir Jūsu datu apkopošana un apstrāde par AD Tyres vai trešās personas likumīgām interesēm (piem., Izpēte, krāpšanas novēršana utt.), Ja vien jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kas prasītu Jūsu aizsardzību Dati (piemēram, privātums vai uzņēmējdarbības brīvība);
 • Juridisks pienākums : tas ir datu savākšana un apstrāde, ko uzliek ANT riepām ar jebkuru juridisku vai normatīvu aktu vai tiesu vai administratīvu vienību (piemēram, saistības, ko uzliek valsts, kurā jūs vēlaties apmeklēt).

5. Kādi dati tiek savākti?

Dati, kas savākti pēc AD Tyres izsludinātā pieprasījuma

AD Tyres Jūs skaidri pieprasījāt savākt savus datus dažādos laikos un jo īpaši laikā:

 • Vietnes izmantošana, ieskaitot vienkāršu navigāciju vietnē;
 • pasūtījuma izpildīšana vietnē;
 • Klienta konta izveide vietnē; vai
 • jebkāda saziņa ar klientu apkalpošanu.

Kad jūs veicat pasūtījumu trešās personas vārdā vietnē, jūs piekrītat sazināties un garantēt piekrišanu šai konfidencialitātes politikai, izmantojot sniegtos datus.

Šie apkopotie dati (turpmāk - "rīkojuma dati ") sastāv no:

 • Jūsu vārds ;
 • Tavs vārds ;
 • Jūsu dzimšanas datums
 • Jūsu pasta adrese
 • Tava epasta adrese
 • Jūsu tālruņa numurs;
 • Tava valsts ;
 • Jūsu iekšzemes PVN maksātāja numurs.

Attiecībā uz maksājumu šie dati, kas savākti pēc mūsu izteiktā pieprasījuma (turpmāk tekstā - " Bankas dati "), sastāv no jūsu kredītkartes numura, derīguma termiņa un CVC (vai vizuālās kriptogrammas, kas atrodas kartes aizmugurē).

Daži pasūtījuma dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, valsts, e-pasta adrese) un Bankas datu nosacījums ir līguma noslēgšana ar AD Tyres. Līdz ar to, jebkāds jūsu radītais pretestība, lai sniegtu mums šos datus, neļaus jums pabeigt pasūtījumu.

AD Tyres automātiski apkopotie dati

AD Tyres ir nepieciešamas, lai automātiski, izmantojot jūsu ierīci (datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni utt.), Savāktu, īpaši tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā, dažus jūsu datus. Šos datus var apkopot pat tad, ja nav pasūtījuma.

Šie dati (turpmāk tekstā - " Tehniskie dati ") sastāv no:

 • Jūsu IP adrese (identifikācijas numurs piešķirts jūsu ierīcei tā savienojuma laikā ar internetu);
 • Jūsu MAC adrese (fiziskais identifikācijas numurs, kas saglabāts jūsu tīkla kartē vai tīkla saskarnē);
 • Jūsu IMEI numurs (jūsu mobilā tālruņa identifikācijas numurs);
 • ierīces operētājsistēma (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS uc);
 • Jūsu mobilā operatora;
 • Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs
 • pārlūkprogrammu, kuru izmantojat (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox uc); vai
 • laika josla, kuru izmanto jūsu ierīce.

Ar jūsu ierīci automātiski savāktos datus veido arī dati par jūsu navigāciju (turpmāk tekstā - " Navigācijas dati "), piemēram:

 • lapas, kuras esat apmeklējis;
 • Jūsu apmeklējuma datums;
 • laiks, kas pavadīts katrai apmeklētajai lapai;
 • saites, kuras esat aktivizējis;
 • piedāvājumi, ar kuriem esat sazinājies;
 • Produkti, kurus esat meklējis;
 • pasūtījumi, kurus jūs esat veicis; vai
 • Jūsu produktu patēriņa ieradumi.

Visbeidzot, automātiski, izmantojot jūsu ierīci, savāktos datus joprojām var veidot jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati (tālāk tekstā - Ģeolokācijas dati ), kad jūsu ierīcei un / vai jūsu interneta pārlūkam ir iestatīts šāds efekts.

Dati, ko pārraida sociālie tīkli vai citi informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji

AD Tyres var saņemt jūsu datus, izmantojot sociālā tīkla (Facebook, Twitter utt.) Izdevēju vai citu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju nosūtīto ziņojumu, tostarp:

 • Jūsu pārlūkošana vietnei, kas veltīta AD Tyres vai vietnei noteiktā sociālajā tīklā;
 • Jūsu vietnes funkciju izmantošana, kuras funkcijas būtu saistītas ar sociālo tīklu vai citu informācijas sabiedrības pakalpojumu;
 • Klienta konta izveide, ja jūs nolemjat reģistrēties, pārsūtot savus datus no sociālā tīkla (īpaši Facebook) vai informācijas sabiedrības (jo īpaši Google) pakalpojumu izdevēja.

Šie AD Tyres apkopotie dati, izmantojot sociālos tīklus vai citus informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējus (turpmāk tekstā - " Pakalpojumu redaktoru dati "), galvenokārt sastāv no:

 • Jūsu pasūtījuma dati, kurus apkopojis attiecīgais pakalpojuma izdevējs (ieskaitot jūsu fotogrāfijas); vai
 • Tehniskie dati vai navigācijas dati, kurus apkopojis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs.

Gadījumā, ja vēlaties ierobežot šo datu vākšanu, jūs esat aicināts sazināties ar attiecīgā pakalpojuma izdevēju un / vai mainīt sava konta konfidencialitātes parametrus, kas saistīti ar šo pakalpojumu.

Dati, ko sniedz trešās personas

AD Tyres var pieprasīt savākt savus datus, izmantojot trešās personas, ar kurām AD Tyres ir juridiskas un / vai ekonomiskas attiecības, tostarp:

 • saistītās sabiedrības;
 • biznesa partneri; vai
 • citi neatkarīgi avoti.

Šie Dati (turpmāk " Trešās personas dati ") sastāv no identifikācijas datiem vai saistībā ar attiecīgās trešās personas piedāvāto produktu vai pakalpojumu izmantošanu, kurus datus vāca un apstrādāja. attiecīgā trešā persona.

6. Kā tiek izmantoti jūsu dati?

Tālāk esošajā tabulā ir parādīti galvenie AD Tyres veikto apstrādes veidi, kas attiecas uz jūsu datiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par attiecīgajiem mērķiem vai datiem, AD Tyres pieprasa sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu pēc jūsu ērtībai, vai nu nosūtot e-pastu uz adresi cm (a) adtyre.com, vai arī izmantojot šeit pieejamo kontaktinformācijas veidlapu.

Ārstniecības nosaukums mērķi Juridiskais pamatojums Attiecīgie dati
kārtībā
 • Atbildiet uz visiem jūsu pasūtījuma pasūtīšanas pieprasījumiem
 • Ņem vērā un izpildi savu pasūtījumu
Līgums
 • Pasūtiet datus
Darījums
 • Izpildiet maksājuma uzdevumu
 • Pārvaldiet bankas darījumus, noraidot
Līgums
 • Bankas dati
Prasības maksājumiem
 • Pārvaldiet jebkādas kartes turētāja prasības, kas tiek izmantotas, maksājot pasūtījumu
Līgums
 • Banku dati (izņemot HVAC)
Pēcpārdošanas serviss
 • Pārvaldiet savas prasības
 • Paziņojiet par hartas vai vispārējo pārdošanas nosacījumu grozījumiem
 • Pārvaldiet klientu attiecības (pieprasījumus, komentārus un ieteikumus) pēc pasūtījuma
 • Pārvaldiet atmaksas
Līgums
 • Pasūtiet datus
 • Banku dati (izņemot HVAC)
Klienta konts
 • Veiciniet savus pasūtījumus, izvairoties no AD Riepām jau paziņoto priekšmetu atkārtotas ievešanas
Piekrišana
 • Pasūtiet datus
 • Banku dati (izņemot HVAC)
biļetens
 • Izpildīt savu abonementu mūsu informatīvajā izdevumā
Piekrišana
 • Pasūtījuma dati (e-pasta adrese)
AD Tyres komerciālie piedāvājumi
 • Veiciet tiešās mārketinga kampaņas par AD Tyres izstrādājumiem (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Tiesiskā interese (1)
 • Pasūtiet datus
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
 • Pakalpojuma izdevēja dati
 • Trešo personu dati
Mērķtiecīga reklāma
 • Pielāgojiet mūsu reklāmas paziņojumus atbilstoši savām vajadzībām un paradumiem, īpaši vietnēs
Piekrišana (sīkdatnes)
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Lietotāja pieredze
 • Pielāgojiet savas vietnes pieredzi atbilstoši jūsu vajadzībām un ieradumiem
 • Paātrināt navigāciju vietnē
Piekrišana (sīkdatnes)
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Piedāvājiet jums meklēšanas rīku tuvākajām pulcēšanās vietām jūsu atrašanās vietā
Piekrišana
 • Ģeogrāfiskās vietas noteikšanas dati
Statistika
 • Veikt un analizēt statistikas pētījumus
Tiesiskā interese (2) un piekrišana (sīkdatne)
 • Pasūtiet datus
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Kvalitāte
 • Analizējiet tehniskās problēmas, kas rodas, izmantojot vietni
 • Atklāt anomālijas informācijas sistēmā
Tiesiskā interese (3)
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati
Krāpšana
 • Atklāt viltošanu un tehnoloģisku krāpšanu
Tiesiskā interese (4)
 • Pasūtiet datus
 • Tehniskie dati
 • Navigācijas dati

(1) RGPD 47. apsvērumā minētā likumīgā ieinteresētība ir šāda: " personas datu apstrādi ģeoloģiskās izpētes nolūkos var uzskatīt par veiktu, lai apmierinātu likumīgas intereses ". Šī likumīgā interese ietver regulāru biznesa attiecību uzturēšanu ar Jums.

(2) AD Tyres likumīgās intereses ir pašnovērtējums un uzlabojumi, izmantojot statistikas instrumentu.

(3) AD Tyres likumīgās intereses ir nodrošināt pakalpojuma kvalitāti.

(4) AD Tyres likumīgās intereses ir novērst krāpšanu.

7. Cik ilgi tiek saglabāti jūsu dati?

AD Tyres padara punktu, saskaņā ar kuru jūsu dati tiek uzglabāti tādā formā, kas ļauj identificēt laiku, kas nepārsniedz to, kas nepieciešams mērķiem, kuriem tos apstrādā.

Zemāk redzamajā tabulā ir norādīti saglabāšanas periodi katram datu veidam atkarībā no apstrādes, kurā tie tiek izmantoti.

Dati Ārstēšana Derīguma termiņš aktīvā viela (1) Derīguma termiņš starpsavienojuma arhivēšanai (2)
Pasūtiet datus kārtībā 5 gadi no pēdējā pasūtījuma n / a
Pēcpārdošanas serviss 5 gadi no pēdējā pasūtījuma n / a
Klienta konts 5 gadi no pēdējā pieteikšanās uz Klienta kontu
vai
Līdz piekrišanas atsaukšanai, ja tas notiek pirms tam
n / a
biļetens Līdz brīdim, kad atcelsit abonēšanu n / a
AD Tyres komerciālie piedāvājumi 2 gadi no pēdējā pasūtījuma n / a
Statistiskais 5 gadi no pēdējā pasūtījuma 10 gadi pēc attiecīgo datu vākšanas
Krāpšana n / a 10 gadi pēc attiecīgo datu vākšanas
Bankas dati
(izņemot HVAC)
Darījums Līdz pasūtījuma pilnīgai samaksai n / a
Prasības maksājumiem n / a 13 mēneši no debeta datuma
vai
15 mēneši atliktā debeta maksājuma gadījumā
Pēcpārdošanas serviss Līdz laika posma beigām, par kuru AD Tyres apņemas atlīdzināt jums pasūtījumu (ieskaitot izņemšanas periodu vai pasūtījuma atcelšanas periodu) n / a
Klienta konts 5 gadi no pēdējā pieteikšanās uz Klienta kontu
vai
Līdz piekrišanas atsaukšanai, ja tas notiek pirms tam
vai
Līdz Bankas datu derīguma termiņa beigām, ja tas notiek pirms tam
n / a
Tehniskie dati AD Tyres komerciālais piedāvājums Skats Sīkdatnes n / a
Mērķētas reklāmas
Lietotāja pieredze
Kvalitāte
Statistika
Krāpšana n / a Skats Sīkdatnes
Navigācijas dati AD Tyres komerciālais piedāvājums Skats Sīkdatnes n / a
Mērķētas reklāmas
Lietotāja pieredze
Kvalitāte
Statistika
Krāpšana n / a Skats Sīkdatnes
Ģeogrāfiskās vietas noteikšanas dati Ģeogrāfiskā atrašanās vieta Laiks, kas nepieciešams, lai norādītu tuvāko pulcēšanās vietu n / a
Pakalpojuma izdevēja dati AD Tyres komerciālie piedāvājumi 2 gadi pēc savākšanas n / a
Trešo personu dati AD Tyres komerciālie piedāvājumi 2 gadi pēc savākšanas n / a

(1) Aktīvās datu bāzes saglabāšana sastāv no attiecīgo datu saglabāšanas datubāzē, kuru izmanto attiecīgajā režīmā.

(2) Starpsavienojumu arhivēšana ir datu uzglabāšana ierobežotā piekļuves nosacījumos (i) vai nu konkrētā arhīvu datubāzē, atsevišķi no aktīvās datubāzes, ar ierobežotu piekļuvi tikai tiem, kas to interesē. zina savu funkciju dēļ, ii) aktīvajā datubāzē ar nosacījumu, ka arhivētie dati tiek nošķirti ar loģisku atdalīšanu (piekļuves tiesību un tiesību pārvaldība), lai padarītu tos pieejamus personām, kuras vairs nav ieinteresētas tos apstrādāt.

8. Ar kuriem jūsu dati tiek kopīgoti?

AD Tyres var dalīt dažus jūsu datus ar citām vienībām, kas minētas turpmāk. Jebkurā gadījumā AD Tyres koplieto šos Datus tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu AD datu riepu datu apstrādes mērķus (-us) vai nodrošinātu precīzu un likumīgu (-us) mērķi, ko nosaka šis saņēmējs.

AD Tyres apakšuzņēmēji

AD Tyres ir nepieciešamas, lai dalītos daži no jūsu datiem ar saviem apakšuzņēmējiem, kas darbojas jo īpaši saistībā ar savu produktu piegādi. Datu koplietošana ar šīm organizācijām ir nepieciešama Jūsu pasūtījuma izpildei. AD Tyres piekrīt tikai Datiem, kas ir noteikti nepieciešami misijas izpildei, kas uzticēti tā apakšuzņēmējiem, pēc tam, kad tie ar līgumiem ir garantējuši viņiem šos pienākumus tikpat augsti, kā tie, kas tiek veikti šajā Hartai, lai aizsargātu jūsu datus.

Grupas uzņēmumi, kam pieder AD Tyres

AD Tyres ir nepieciešamas, lai dalītos daži no jūsu datiem ar citām vienībām grupā, kurai pieder AD Tyres, lai labāk zinātu. Uz šīm citām vienībām attiecas saistības, kas ir līdzīgas AD Tyres prasībām, lai aizsargātu jūsu datus.

Trešo pušu pakalpojumu izdevēji

AD Tyres ir nepieciešamas, lai dalītos daži no jūsu datiem ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas tiek izmantoti saistībā ar AD Tyres produktu piegādi, izmantojot vietni (sociālo mediju izdevēji, informācijas sabiedrības pakalpojumi, hostinga pakalpojumu sniedzēji utt.). Datu koplietošana ar šiem izdevējiem ir nepieciešama attiecīgo trešo pušu pakalpojumu darbībai. AD Tyres piekrīt tikai tiem datiem, kas noteikti nepieciešami šo trešo pušu pakalpojumu izmantošanai. AD Tyres aicina jūs iepazīties ar katra šī redaktora konfidencialitātes politiku.

Izņēmuma gadījumi

AD datu riepas var pieprasīt, lai jūsu datus izņēmuma kārtā dalītu šādos gadījumos: i) saistībā ar apvienošanos - visas AD daļas riepas vai to daļas, aktīvu nodošana vai jebkādi citi līdzīgi darījumi, ii) ja šādu nodalīšanu nosaka likums, regula, kompetentā tiesu iestāde vai administratīvā iestāde; vai (iii) aizsargāt indivīda tiesības un / vai drošību, novērst vai rīkoties saistībā ar nelikumīgām vai iespējamām nelikumīgām darbībām vai aizstāvēt AD vietnes riepu tiesības, īpašumu un drošību; (iv) izpildīt un garantēt AD Tyres saistības, kuras jūs interesē saistībā ar šo hartu.

9. Vai jūsu dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības?

Jūsu Dati tiek apstrādāti un uzglabāti galvenokārt Maltas teritorijā, kuras teritorija atrodas Eiropas Savienībā.

Tomēr Andoras Firstistes teritorijā reģistrētajam uzņēmumam AD Tyres, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, ir jāpiekļūst šiem Datiem.

Ar 2010. gada 19. oktobra lēmumu Eiropas Komisija paziņoja, ka tiek uzskatīts, ka Andora nodrošina no Eiropas Savienības pārsūtītajiem personas datiem atbilstošu aizsardzības līmeni.

Turklāt AD Tyres nevar izslēgt, ka Jūsu Dati tiks pārsūtīti uz citām teritorijām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), un jo īpaši uz teritorijām, kurās personas datu aizsardzības pakāpe ir zemāka nekā Eiropas Savienība.

Tādā gadījumā AD Tyres apņemas pārbaudīt pasākumu esamību vai veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu apmierinošu Jūsu datu aizsardzības līmeni, piemēram:

 • Eiropas Komisijas lēmums par attiecīgās valsts atbilstību;
 • Eiropas Komisijas līguma tipveida klauzulas vai uzraudzības iestādes pieņemtas līguma tipveida klauzulas, kuras ievēro saņēmējs;
 • uzņēmumu iekšējie noteikumi;
 • apstiprināts rīcības kodekss vai apstiprināts sertifikācijas mehānisms (tostarp ārpussavienības saņēmējam saistošas un izpildāmas saistības piemērot atbilstošas garantijas);
 • administratīva vienošanās vai juridiski saistošs un izpildāms teksts, kas pieņemts, lai nodrošinātu sadarbību starp valsts iestādēm.

10. Kā tiek aizsargāti jūsu dati?

AD Tyres ir ieviesušas atbilstošus fiziskus, tehniskus, administratīvus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu Datus pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu, zaudējumiem, nejaušu iznīcināšanu, bojājumiem, zādzību vai šādu datu neatļautu vai nelikumīgu izplatīšanu.

Neskatoties uz nepārtrauktajiem centieniem, AD Tyres nevar apņemties garantēt rezultātu jūsu datu drošībā un aicina jūs ziņot par visām iepriekšminētajām problēmām, par kurām jums būtu jāzina.

Lai to izdarītu, jūs varat sazināties ar klientu apkalpošanu pēc jūsu ērtībai vai nu, nosūtot e-pastu uz cm (a) adtyre.com vai izmantojot šeit pieejamo kontaktinformācijas veidlapu.

Šī vietne ir aizsargāta ar reCAPTCHA, un tiek piemērota Google konfidencialitātes politika un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

11. Kādas ir jūsu tiesības?

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums ir tiesības, kas uzskaitītas turpmāk attiecībā uz jūsu datiem:

 • tiesības piekļūt jūsu datiem : šī ir iespēja, ka jūs no AD Tyres varēsit iegūt no AD datu riepām apstrādāto datu kopiju un to apstrādes būtiskos raksturlielumus (mērķus, datu kategorijas, saņēmējus, derīguma termiņu, jūsu tiesības šie dati, tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un, ja nepieciešams, datu vākšanas avots un automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz šiem datiem;
 • tiesības labot savus datus : šī ir iespēja, ka jūs no AD Tyres saņemat pēc iespējas drīzāk savus datus, kas būtu neprecīzi vai, ņemot vērā pārstrādes mērķus, nepilnīgu;
 • tiesības uz Jūsu datu dzēšanu : šī ir iespēja, ka jūs no AD Tyres saņemat iespēju pēc iespējas drīz izdzēst savus datus par kādu no šiem iemesliem:
  1. šie dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tā tika vākta vai citādi apstrādāta;
  2. Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuru balstīta šādu datu apstrāde, ar nosacījumu, ka šādai apstrādei nav cita juridiska pamata;
  3. Jūs iebilstat pret šo datu apstrādi saskaņā ar turpmāk norādītajiem nosacījumiem attiecībā uz jūsu tiesībām iebilst;
  4. dati ir pakļauti nelikumīgai apstrādei;
  5. Dati ir jādzēš, lai izpildītu juridiskās saistības, kas paredzētas Eiropas Savienības tiesību aktos vai Francijas tiesību aktos, uz kuriem attiecas AD Tyres; vai
  6. Dati ir apkopoti kā daļa no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti bērniem.
 • tiesības iebilst pret Jūsu datu apstrādi : šī ir iespēja iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz AD Tyres likumīgām interesēm (ieskaitot profilēšanu, pamatojoties uz šo pamatojumu), ja šis režīms faktiski nav pamatots ar AD Tyres uz leģitīmiem un pārliecinošiem pamatiem, kas būtu prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, kā arī lai konstatētu, īstenotu vai aizstāvētu tiesības tiesā.
  Tāpat jums ir iespēja izteikt iebildumus pret Ģeoloģiskās izpētes nolūkiem (ieskaitot profilēšanu, ja tas ir saistīts ar šādu izpēti).
  Visbeidzot, attiecībā uz apstrādi statistikas nolūkos ir iespējams apstrīdēt šādu attieksmi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju.
 • tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi : šī ir iespēja, ka jūs no AD Tyres saņemat iespēju ierobežot ārstēšanu vienā no šādiem gadījumiem:
  1. periodā, kas nepieciešams, lai pārbaudītu AD datu riepu datu precizitāti, ja apstrīdat šādu datu precizitāti;
  2. Jūs iebilstu pret datu dzēšanu no nelikumīgas apstrādes un tā vietā prasa ierobežot to izmantošanu;
  3. Dati vairs nav noderīgi AD Riepām saistībā ar apstrādes mērķiem, bet jums joprojām ir nepieciešams kā tiesību konstatēšanas, izpildes vai aizstāvēšanas daļa;
  4. par laiku, kas nepieciešams, lai uzzinātu, vai AD Tyres pamatotie iemesli pārsvarā pret jums, ja pretējā gadījumā pret to attieksies.
 • tiesības uz Jūsu datu pārnesamību : šī ir iespēja, ka jūs no AD Tyres varēsit iegūt AD datu riepām iesniegto datu paziņojumu strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šos datus citai vienībai (šis pārskaitījums ko jūs vai, ja tas ir tehniski iespējams, nodrošina AD Tyres) un kad apstrāde, kas veikta, izmantojot automatizētos procesus, ir balstīta uz piekrišanu vai līgumu;
 • tiesības atsaukt savu piekrišanu : šī ir iespēja Jums atsaukt savu piekrišanu jebkādai Jūsu datu apstrādei, kas veikta, pamatojoties uz jūsu iepriekšēju piekrišanu.

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, jūs esat aicināti pievienoties mums pēc tavām ērtībām

 • nosūtiet e-pastu uz: cm (a) adtyre.com
 • vai aizpildot kontaktinformāciju, kas pieejama šeit .

Lai pēc iespējas efektīvāk apstrādātu jūsu pieprasījumu, AD Tyres uzaicina jūs formulēt to skaidrā un detalizētā veidā un pievienojiet savas identitātes kartes kopiju.

Jums ir arī:

 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei : šī ir iespēja iesniegt sūdzību kompetentai uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā atrodas jūsu dzīvesvieta. Jūsu darba vieta vai vieta, kur pārkāpums būtu bijis notika, ja uzskatāt, ka datu apstrāde attiecībā uz jums ir likumpārkāpums.

Lai atvieglotu šo tiesību izmantošanu, tabulā būs redzama dalībvalstu uzraudzības iestāžu kontaktinformācija.

dalībvalsts Uzraudzības iestāde Kontaktinformācija
Vācija Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonna, Vācija
Such. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fakss +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Austrija Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Austrija)
Šādi. + 43 1 531 15 202525
Fakss +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Beļģija Privātās dzīves aizsardzības komisija Rue de la Presse 35
1000 Brisele (Beļģija)
Šādi. + 32 2 274 48 00
Fakss +32 2 274 48 10
komisija@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgārija Personas datu aizsardzības komisija 2, profesors Tsvetan Lazarov blvd.
Sofija 1592 (Bulgārija)
Tāl .: + 359 2 915 3523
Fakss +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Kipra Personas datu aizsardzības komisārs Iasonas iela 1,
1082 Nikosija (Kipra)
PO Box 23378, CY-1682 Nikosija
Tāl .: + 357 22 818 456
Fakss +357 22 304 565
komisārs@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Horvātija Horvātijas personas datu aizsardzības aģentūra Martičeva 14
10000 Zagreba (Horvātija)
Piemēram, + 385 1 4609 000
Fakss +385 1 4609 099
azop@azop.hr vai info@azop.hr
http://www.azop.hr
Dānija Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kopenhāgena K (Dānija)
Tāl .: + 45 33 1932 00
Fakss +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Spānija Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madride 28001 (Spānija)
Piemēram, + 34 91399 6200
Fakss +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Igaunija Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (Andmekaitseinspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Igaunija)
Tāl .: + 372 6274 135
Fakss: +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Somija Ombuda datu aizsardzības birojs PO Box 315
FIN-00181 Helsinki (Somija)
Piemēram, + 358 10 3666 700
Fakss +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
La Francija Nacionālā Informātikas un brīvību komisija - CNIL 8 Rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Parīze, Cedex 02 (Francija)
Tālr. + 33 1 53 73 22 22
Fakss +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
Grieķija Grieķijas Datu aizsardzības iestāde Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atēnas
Šādi. + 30 210 6475 600
Fakss +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Ungārija Ungārijas datu aizsardzības komisārs Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapešta (Ungārija)
Tāl .: + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Īrija Datu aizsardzības komisārs Canal House
Autoceļa stacija
Portarlingtona
Co Laois
Lo-Zvans: 1890 25 22 31
Tāl .: + 353 57 868 4800
Fakss +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Itālija Darbinieku protezione dei dati Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Itālija)
Piemēram, + 39 06 69677 1
Fakss +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Latvija Datu valsts inspekcija Direktors: Pierakstīties Plumina kundzei
Blaumaņa iela 11 / 13-15
1011 Rīga (Latvija)
Tālr. + 371 6722 3131
Fakss +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Lietuva Valsts datu aizsardzība Žygimantu iela 11-6a
011042 Viļņa (Lietuva)
Šādi. + 370 5 279 14 45
Fakss: +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luksemburga Nacionālā datu aizsardzības komisija 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luksemburga)
Tāl .: + 352 2610 60 1
Fakss: +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Datu aizsardzības komisāra birojs 2, Airways
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tāl .: + 356 2328 7100
Fakss: +356 2328 7198
komisārs.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nīderlande Autorizeit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / Hāga (Nīderlande)
Piemēram, + 31 70 888 8500
Fakss +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polija Personas datu aizsardzības ģenerālā inspektora birojs - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Varšava (Polija)
Šāda. + 48 22 53 10 440
Fakss +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov. pl
Portugāle Aizsardzības departamenta Nacionālā komisija - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugāle)
Such. + 351 21 392 84 00
Fakss +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Čehu Republika Personas datu aizsardzības birojs Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prāga 7 (Čehija)
Such. + 420 234 665 111
Fakss +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumānija Personas datu apstrādes valsts uzraudzības iestāde B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Rumānija)
Such. + 40 21 252 5599
Fakss +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Lielbritānija Informācijas komisāra birojs Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Apvienotā Karaliste)
Such. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovākija Slovākijas Republikas personas datu aizsardzības birojs Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovākija)
Šādi: + 421 2 32 31 32 14
Fakss: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovēnija Komisijas informācija Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovēnija)
Such. + 386 1 230 9730
Fakss +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Zviedrija Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stokholma, Zviedrija
. Tālr . + 46 8 657 6100
Fakss +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Kā AD Tyres savāc datus par nepilngadīgajiem?

Produkti, ko AS "Tires" pārdod savā vietnē, nav paredzēti nepilngadīgajiem. Līdz ar to AD Tyres neaptver datus par nepilngadīgajiem vai nevar pieņemt, ka Vietnes apmeklētāju dati vai tā klienti tieši vai netieši attiecas uz nepilngadīgajiem.

13. Kas attiecas uz sīkdatnēm un citām līdzīgām izsekošanas tehnoloģijām?

AD Tyres izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, kas var apkopot dažus jūsu datus. Šie sīkfaili var uzlabot jūsu pārlūkošanas pieredzi vietnē, sniegt mums informāciju par mūsu vietnes darbību un kvalitāti un palīdzēt nodrošināt mērķtiecīgu reklāmu.

AD Ries jūsu iepriekšēju piekrišanu apkopo ar reklāmkarogu vietnes mājaslapā, kad pirmo reizi izveidojat savienojumu ar šiem datora rīkiem. AD piekabes atkal tiek pieprasītas ar jūsu piekrišanu ar tādiem pašiem nosacījumiem pēc trīspadsmit mēnešu perioda beigām, kas seko iepriekšējai Jūsu piekrišanas apkopošanai.

AD Tyres aicina jūs iepazīties ar savas vietnes lapu "Sīkfaili", lai iegūtu plašāku informāciju.

14. Daži papildu elementi sociālajos tīklos

Vietne izmanto spraudņus un citas sociālās tīklošanas iespējas, ko publicējuši trešo personu uzņēmumi (piemēram, Facebook uc).

Ja jūs mijiedarbojat, izmantojot spraudņus (piemēram, noklikšķinot uz pogas "Līdzīgi" vai "Kopīgot"), daži no jūsu datiem (ieskaitot jūsu tehniskos datus un navigācijas datus (-us) tiks nosūtīti un saglabāti serverī) kas darbojas attiecīgajā sociālajā tīklā. Šo datu pēc tam apstrādās šī trešās puses uzņēmums saskaņā ar tā noteikumiem un jūsu konta atvēršanu šajā sociālajā tīklā.

Ja jūs nevēlaties, lai trešās puses uzņēmums, kas izmanto sociālo tīklu, saista datus, kas iegūti no vietnes, uz jūsu atvērtā lietotāja kontu attiecīgajā sociālajā tīklā. Pirms vietnes apmeklējuma jums ir jāiziet no šī sociālā tīkla.

Jebkurā gadījumā šo spraudņu vai pogu lietošanu pārvalda šie trešo pušu sociālo mediju izdevēji, un to reglamentē tikai jūsu saistošie nosacījumi sociālajam tīklam, kurā esat dalībnieks. Mēs aicinām jūs izlasīt šos nosacījumus, ko piemēro šīs trešās puses sociālo mediju izdevēji.

15. Daži papildu elementi ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanā

AD Tyres izmanto ģeolokācijas datus, kas savākti, izmantojot jūsu pārlūkprogrammu un / vai ierīci, ar kuru jūs apmeklējat vietni.

Šo rīku iestatījumu piekļuve šiem datiem iegūst. AD Tyres aicina jūs iepazīties ar šo rīku piegādātāju konfidencialitātes politiku (vai jebkuru saistītu dokumentu) un / vai mainīt šo rīku iestatījumus pirms apspriešanās ar vietni, ja jūs nevēlaties, lai AD Tyres apstrādātu jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus.

16. Kādas sekas ir ārējās saites aktivizēšana

AD Tyres tīmekļa vietne var piedāvāt ārējas hiperteksta saites, kas novirza jūs uz citām vietnēm vai tehnoloģiskiem rīkiem. Šī harta vairs neattiecas uz šo saturu, ja aktivizējat ārējo saiti. Tādēļ jūs esat aicināts iepazīties ar satura izdevēja piemēroto politiku attiecībā uz jūsu datu aizsardzību. AD Tyres nekādā veidā nav atbildīgi par Jūsu datu apkopošanu vai apstrādi no šī satura.

17. Kā jūs informēsit par izmaiņām hartā?

AD Tyres ir nepieciešamas, lai regulāri mainītu šo hartu, lai ņemtu vērā izmaiņas tiesību aktos, kas attiecas uz jūsu datu aizsardzību.

AD Tyres informēs jūs par jebkādām izmaiņām vai atjaunināšanu, nosūtot paziņojumu uz jūsu e-pasta adresi un / vai acīmredzamu paziņojumu šajā vietnē.

18. Kā sazināties ar mums?

Jūsu rīcībā ir AD Tyres, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem par šo hartu.

Lai sazinātos ar mums, jūs esat laipni aicināti pievienoties mums:

 • nosūtiet e-pastu uz: cm (a) adtyre.com
 • vai aizpildot kontaktinformāciju, kas pieejama šeit .
LiveChat
Messenger