Moderācijas harta

Lietotājs var atstāt komentāru vai viedokli par: produktu, rediģēšanas partneri vai mūsu vietni. Lai to izdarītu, viņš izvēlēsies lietotājvārdu (savu vārdu vai pseidonīmu). Lietotājs tiek informēts, ka izmantotais pseidonīms var būt mērenāks un nekādā veidā nedrīkst būt pretrunā ar trešās puses intelektuālā īpašuma tiesībām vai pretrunā tālāk izklāstītajiem nosacījumiem. Lietotājs ir atbildīgs par komentāriem, ko viņš nosūta uz Vietni; viņam ir saistoši spēkā esošie tiesiskie un normatīvie akti, jo īpaši tie, kas apspiež vārda brīvības ļaunprātīgu izmantošanu.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU patur tiesības nepublicēt vai izdzēst komentāru, kas būtu pretrunā šādiem nosacījumiem, un jo īpaši:

  • vardarbīgi, apmelojoši, ļaunprātīgi, nelikumīgi vai neķītrīgi komentāri;
  • par jebkādu privātuma aizskaršanu un, vispārīgāk, jebkuras personas personības tiesībām;
  • piezīmes, kas apdraud cilvēka cieņu;
  • visi komentāri, kas sagrauj, pazemina vai aizskar jebkuru citu lietotāju, mūsu darbiniekus vai mūsu partnerus;
  • kūdīšana uz vardarbību, nozieguma izdarīšana;
  • par jebkuru trešās personas personas datu aizsardzības pārkāpumu;
  • saturs, kas pārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības (jo īpaši izstrādājumus, darbus), par kurām viņam nav nepieciešamo autoru un / vai pilnvarojumu atļaujas.

Ziņojumus, kas neatbilst šiem noteikumiem, var izdzēst bez iepriekšēja paziņojuma.

Tā kā nepublicētās piezīmes autors pēc iespējas ātrāk tiks informēts pa e-pastu par iemesliem, kādēļ paziņojums nav publicēts.

Lietotāji var pieprasīt moderācijas paskaidrojumus, izmantojot vietnes kontaktadreses (norādot sava e-pasta adresi, segvārdu un attiecīgā raksta URL), bet nekādi komentāri, kas norāda uz mērenības darbu, nebūs

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā AD TYRES INTERNATIONAL SLU patur tiesības sistemātiski noraidīt lietotāja komentārus, uz laiku vai pastāvīgi apturēt piekļuvi lietotāja komentāru pakalpojumam.

Mērenība neļauj a priori atklāt visus nelikumīgos materiālus un jo īpaši saturu, kas pārkāpj trešo personu tiesības, lietotājs garantē AD TYRES INTERNATIONAL SLU pret jebkuru darbību vai sūdzību, kas izriet no tās komentāra rindas, ja izrādās, ka tas ir nelikumīgs.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nodrošina lietotājam un saviem moderācijas pakalpojumiem ar ierīci, lai ziņotu:

  • pārkāpumi un komentāri, kurus var uzskatīt par neatbilstošiem šiem lietošanas noteikumiem vai likumam;
  • šaubas par atzinuma autentiskumu.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU būs brīva no šīs brīdinājuma sekām, ja ziņojums būs pietiekami motivēts. Tādēļ tai būs tiesības atsaukt komentāru, kas, pēc tās domām, neatbilst šiem vispārējiem lietošanas noteikumiem vai likumam, un bez formalitātēm vai iepriekšēja brīdinājuma.

Lietotājs rūpēsies, lai izvairītos no tematiskām, nepamatotām baumām, nepareizas informācijas, sliktas garšas jokiem un apšaubāmiem salīdzinājumiem. Lai to saprastu, lietotājs rakstīs salasāmus un saprotamus ziņojumus: nav SMS valodas, komentāri lielos burtos vai svešvalodā (izņemot izņēmumus). Komentārs nekad netiks mainīts, lai tas atbilstu hartas prasībām, bet tieši to dzēstu. Komentārus, kas atbild uz svītrotu komentāru, var arī dzēst.

LiveChat
Messenger