Meklēšana pēc izmēriem

Kā uzglabāt vēl nelietotas riepas?

Vai beidzot esat izlēmis par labu jaunu ziemas riepu iegādei? Vai esat gatavs stāties pretī ziemai un apledojušiem ceļiem?

Bet kur uzglabāt riepas, kamēr tās netiek lietotas? Vieglāk noteikt, kur to nevajadzētu darīt — bērnu istabā (pārduršanas risks), virtuvē (taukvielas, paaugstināta temperatūra) vai vannas istabā (mitrums) — nekā atrast piemērotāko vietu.

Tālāk sniegti vairāki ieteikumi, kā radīt piemērotus uzglabāšanas apstākļus.

Riepas nav piemērotas ilgai uzglabāšanai. Riepas tiks negatīvi ietekmētas jau tad, ja tās nepiemērotos apstākļos uzglabās tikai dažus mēnešus.

Nomontētu riepu uzglabāšana

Riepas jāuzglabā vietā ar zemu temperatūru, kur tās ir pasargātas no dienasgaismas stariem (ozonam ir korozīva ietekme uz gumijas struktūru). Telpai jābūt labi vēdinātai (bez caurvēja).

Pagrabs vai darbnīca būs piemērotāka nekā bēniņi vai garāža, jo tajos nav tik krasu temperatūras svārstību.

Lai izvairītos no deformācijas un atvieglotu montāžu, riepas jāuzglabā vertikālā pozīcijā. Tās nedrīkst tikt pakarinātas vai sakrautas kaudzē cita virs citas.


Ja uzglabājat riepas ar baltiem marķējumiem starp tām, obligāti pavērsiet tos vienu pret otru, lai izvairītos no situācijas, kad melnā gumija tos notraipa.

Tāpat iespējams katru no riepām iepakot konteineru plastmasas maisā, lai riepai nepiekļūtu gaiss, tādējādi to pasargājot no ārējiem putekļiem un mitruma.

Uzglabājot riepas ar gaisa kameru, to spiediens jāsamazina uz pusi.

Pirms montāžas kārtīgi pārbaudiet riepas iekšpusi, jo mitruma rezultātā var būt bojāti riepas metāla šķiedru slāņi, kā arī ventili, kurā var būt iekļuvuši akmeņi, kas to nosprosto.

Lai izvairītos no viena riepas puses ieliekšanās, nepieciešams regulāri mainīt to novietojumu.

Uz diskiem montētu riepu uzglabāšana

Riepas labāk uzglabāt montētā veidā uz diskiem, nevis tā, kā aprakstīts iepriekš. Taču tam nepieciešami nomaiņas diski. Šādā gadījumā svarīgi riepas uzglabāt nevis vertikāli, bet gan uz sāniem. Atšķirībā no riepām bez diskiem šādas riepas iespējams arī karināt.


Priekšrocības: uzglabāšanas laikā nerodas nekādas deformācijas.

Lai izvairītos no saspiešanas riska, ieteicams riepas regulāri apgriezt otrādi.

Vai nedaudz ieliekta riepa joprojām ir izmantojama?

Riepas ieliekšanās, kas radusies nepietiekami uzraudzītas uzglabāšanas laikā, parasti pazūd pēc tās uzsildīšanas. Tomēr ieliece, kas radusies ilgstošas riepas nelietošanas periodā (vairāk nekā 6 mēneši), var radīt neatgriezeniskus bojājumus.

Dažas riepas ir vieglāk deformējamas nekā citas:

  • Ieliekšanās vairāk raksturīga augstas veiktspējas riepām ar lielu ātruma koeficientu to sastāvā esošā neilona elastības dēļ.
  • Tāpat vieglāk ieliecas šaura profila riepas.
  • Ja riepa ir montēta uz diska, to nepieciešams piepūst ieteicamajā spiedienā, tādējādi palielinot tās izturību.

Lai ievērotu drošības prasības un riepas pareizi uzliktu atpakaļ, visos iepriekš minētajos gadījumos ļoti svarīga ir riepu pozīcijas iezīmēšana (priekšējā kreisā, priekšējā labā, utt.).

Uz automobiļa montētu riepu uzglabāšana

Lai strauji nesabojātu riepas, nepieciešams automobili novietot uz balstiem, tādējādi samazinot riepu nesto automobiļa svaru. Ja tas nav iespējams, riepu spiedienu nepieciešams palielināt par 25% un ik pa 3 mēnešiem automobili pārvietot.

Automobili, kurš netiek lietots, nepieciešams pārvietot ik pa 3 mēnešiem, lai izvairītos no riepu ieliekšanās.


LiveChat
Messenger